Amerika ve Krizler

Değerli Okuyucularım,

Bugun krizler konusunu işleyecegiz. Dünya da yaşanan tüm krizlerin temelinde faiz var. Ancak BDPS/KRS
yani borca dayalı para sistemini dünya da değiştiremeyiz. Olayın ilahi yönüne bakıldığında ise, Faiz ilahi dinler tarafından yasaklanmıştır.Ancak insanların seçme özgürlüğü kıyamete kadar serbest bırakılmıştır.

Krizlerin temelini bir akarsuyun su akışı gibi dillendirebiliriz: Su çıktığı kaynagı sıkıntıya sokuyor,girdiği noktayı ise rahatlatıyor. Para olmayınca,gelir olmaz,gelir olmayınca harcama olmaz.

ABD’de yaşanan krizde eğer kapitalizmin temel bencilliği terkedibilseydi amerika trende geçebilirdi ama geçemedi.Derin bir kriz var, Ekonomide para’nın akışı bireylere ulaşmadığı için amerikan ekonomisi bunalımda.

Amerikada ki bunalımı aşmanın iki boyutu var:

1.Boyut:Modern kapitalizmin bencilliği terkedilerek paranın birey boyutuna ulaşması gerekiyor. Amerikanın acilen sosyal devlet boyutuyla hareket etmesi icap ediyor.
2.Boyut: A.Noktası: Abd para basarken,bankaların açıklarını finanse ederek parasal daralmayı önleyerek ya da bankaları millileştirerek ya da bu paraları hibe ederek olayı ve derinliği çözebilir, Türkiye’de uygulanan BDDK sistemini kendi içerisinde yapısal olarak geliştirerek bir disiplin kazanabilir.Tabiiki bunun da bir bedeli olacaktır, Krize kökünden çözümdür…

B Noktası: Yapısal reformlar,teşvik politikaları ve vergiler de indirime gidilmesi ve bu acıgın para basarak ve senyoraj hakkını kullanarak aşabilir, bireyler de olusacak dolasımdaki parayla tuketım artacak ve piyasalar da güven ve dolasım artacaktır. Asıl taşınabilir paranın bireyler de olması amerikan ekonomisine güç katacaktır. Avrupa içinde bu geçerlidir.

Dünya da en büyük sıkıntı,Taşınabilir paranın tamamının bankalarda olmasıdır bu yanlış bir uygulamadır, suyun akışının bireyden piyasaya doğru olması için bireyler üzerindeki yükün azaltılmasıyla ekonomiler rahatlıyacaktır.

Sıcak para benim tabirimle golf stream’dir yani kaynayan paradır. Bu bir beladır. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi:

*Parasal sistemler de ekonomilerdeki gedikler para basılarak geminin yüzdürülmesi amaç edinilmelidir.
*Bu aşama da ise vergi yükünün bireylerde hafifletilerek, teşvikler arttırılarak paranın akış yönünün bireyden piyasa aktarılması sağlanmalıdır. Bireylere verilen teşvikler sonucu devletler para basarak ve senyoraj gelirlerini araç ve takas olarak kullanarak açıklarını realize edebilirler.

Eğer bir ekonomi borca dayalı para sistemini kullanıyorsa ancak yukarıda ifade edilen teoremle sonuca ulaşabilir.Herşey matematiksel denklemle ifade ediliyor ve denklemle çözülüyor, bu kadar basir bir uygulama…

Yazılarıma eleştiri ve önerilerinizi rica ederim.

English Translate:

Dear readers,

Today we will cover the subject of crises. Interest on the basis of all the crises in the world have experienced. However BDPS / CRS
debt-based monetary system in the world can not change that. When the divine aspect of the event, however, the divine religions, prohibits interest. However, freedom of choice, people released until the Day of Judgment.

The basis of crises, such as a stream of water flow can be expressed: Water in which trouble putting source in, the point of entry into the comfort. Without money, income is not the income is not the absence of spending.

To overcome the crisis in the U.S. has two dimensions:

1st stage: Modern capitalism needs to reach the size of individual selfishness, abandon the money. To act urgently necessitated by the size of America’s social welfare state.
2nd stage: A. line: Abd money while the banks financing the deficits of the monetary contraction by preventing or nationalizing the banks and the depth of the event or by the grant money can solve the structural Turkey as a developing discipline within the BRSA system can create your own. at a price that will be the solution to the root of the crisis …

B line: Structural reforms and policies that promote reduction of taxes and seigniorage by printing money and using the right to exceed this vulnerability, individuals that will occur in the circulating money, consumption and circulation will increase, and will increase confidence in the markets. The real money is moved to the American economy will add power to individuals. This is true in Europe.

The biggest problem in the world, mobile money is that all this is a wrong practice of banks, the flow of water from the individual market economies, reducing the burden on individuals, relieved to be true.

That is what I call the golf stream of boiling hot money is money. This is a trouble. As we have mentioned above:

* Monetary systems inroads economies purpose of floating the ship be obtained by printing money.
* At this stage relieving the tax burden on individuals, incentives by increasing the flow direction of the money should be transferred from the individual market. States as a result of incentives given to individuals seigniorage revenue by printing money and using it as the vehicle and clearing holes may realize.

If you are a debt-based monetary system of the economy, but the above-mentioned theorem uses the results can be achieved. Everything is expressed in a mathematical equation and the equation solved, it’s an application that Bashir …

I beg criticism and suggestions writings.

Yazıyı Değerlendirin!

Ne aradılar:

  • 1935 amerika krizi
  • amerika krizleri
  • amerikada kriz
  • amerikada kriz var mı
  • amerikadaki 1994 finans krizi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir