Amortisman Nedir, Özellikleri ve Amortismanla İlgili Faydalı Bilgiler

0
852

Bugün muhasebe okyanusunda amortisman konusunu işleyerek hem bilgilerimizi tazeleyecek, hem unuttuğumuz noktaları hatırlayacak, eksik yönlerimizi telafi ederek makalemizi tamamlamaya çalışacagız.

Amortisman, duran varlıların eskime, yıpranma sonucu oluşan bir varlığın gerçek değerine ulaşma sürecidir. Amortisman yoluyla, amortismana konu olan varlık muhasebenin dönemsellik ilkesi geregi dönemler şeklinde yıpranma ve aşınmanın hesaplanarak, hesaplanan tutarın yıpranma veya eskime payı şeklinde giderleştirilerek bilnaço esasına göre defter tutan tacir veya işletmenin vergi imtiyazına sahip olması sağlanır.

Amortisman ayırarak maddi duran varlığın gerçek değerine ulaşabiliriz.

Maddi duran varlıklar nelerdir?

 1. 250. Arazi ve Arsalar
 2. 251.Yeraltı ve terüstü düzenleri
 3. 252.Binalar
 4. 253.Tesis Makine ve Cihazlar
 5. 254.Taşıtlar
 6. 255.Demirbaşlar

258.Yapılmakta Olan Yatırımlar

Bir varlık için amortisman ayırmanın şartları nelerdir?

 • Amortismana konu olan maddi duran varlığın işletme envanterinde bulunması,
 • Bir yıldan fazla kullanılmak amacıyla satın alınması
 • Amortismana konu olan varlığın yıpranma ve aşınmaya tabi olması

2016 yılı için 900.-TL ve üstü maddi duran varlık alımı için amortisman ayrılır, bu sınırın altında kalan varlıklar demirbaş niteliğinde giderdir.

Maddi duran varlıklarla ilgili mevzuattan bazı faydalı bilgiler nelerdir?

 • Boş arsa ve arazi için amortisman ayrılmaz bunun dışındakiler kapsam dışıdır.
 • Taşıtlar satın alındığında işletmenin envanterine alındığında satın alınan fatura da yer alan indilrecek kdv indirim konusu yapılmaz aracın maliyetine eklenerek muhasebeleştirilir. Bu anekdota ek olarak, Eğer araç banka kredisi ile satın alınmışsa ilk yıla ait finansman gideri indirim konusu yapılmaz ve maliyete eklenir.
 • Demirbaşlar için 2016 yılı için alt sınır   900.-TL’dir  Bu sınırın altında kalan varlıklar demirbaş niteliğinde giderdir.

Ekonomik Ömür Nedir?

 • Ekonomik ömür, maliye bakanlığının her yıl yayınladığı tebliğe göre; tebliğ de yer alan maddi duran varlıkla ilgili belirtilen süre ve yüzdelere göre amortisman ayrılır.

Genelde üç türlü amortisman yöntemi vardır: Bunlar Normal Amortisman, Azalan Bakiyeler Yöntemi ve bu ikisini dönemsellik yönüyle kapsayan kısıt amortismandır.

Bilanço esasına göre defter tutan tacir veya işletme dilediği iki yöntem olan normal amortisman veya azalan bakiyeler yöntemini seçebilmektedir.

Not: Elimizden geldiğince gücümüzün yettiğince amortisman konusunda notlarımızı paylaşmaya çalıştık. Yazılarımızla hep bilgilerimizi tekrar ediyor, hem de ilgi duyanlara paylaşımda bulunuyoruz. Çok fazla sizleri mevzuatla sıkmadan temel ve sade bilgi paylaşarak yazılarımızı paylaşmaya gayret ediyoruz. Yazılarımızın sizlere ve bizlere değer katması temennisiyle…

Yazıyı Değerlendirin!

Ne aradılar:

 • 2016 duran varlık amortisman sınırı
 • 2016 duran varlık sınırı
 • 2016 yılı maddi duran varlıklar amortisman oranları
 • 900 tl altına amortisman ayrılır mı
 • maddi duran varlik tl siniri 2016
Paylaş