Büyüme Hızı Yavaşladı, Şimdi Ne Yapmalı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ikinci çeyreğe ait büyüme rakamlarını açıkladı. Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH) geçen yıla göre sabit fiyatlarla yüzde 2,9’luk artışla 28,8 milyar TL oldu. İlk 6 ayda ise GSYİH yüzde 3,1 oranında artışla 55,9 milyar TL’ye ulaştı. Büyüme de dış talebin 5,7 puan, stokların eksi 0,9 puan, iç talebin eksi 1,8 puan katkısı oldu. Kamu harcamaları yüzde 4,4 büyüme kaydederken, kamu sektörü yüzde 4, özel sektör de yüzde 7,9 daraldı [1].

Rapor edilen rakamlar bize gösteriyor ki büyüme hızı geçen yıla göre yavaşlamaya başlamakta. Diğer taraftan, ihracat artmakta ancak iç talep oldukça daralmaktadır. Büyüme hızının bu denli yavaşlamasının en önemli nedenlerinden birisi elbette ki iç talepte meydana gelen daralmadır. İç talebin daralması TC Merkez Bankası’nın uygulamış olduğu sıkı para politikasından kaynaklanmaktadır. İş dünyasının ekonomi politikası uygulayıcılarından (özelliklede TCMB’den) beklentileri faiz oranlarının indirilmesidir. Aksi halde mevcut politikaların devamı ve küresel ölçekte devam eden durgunluk Türkiye ekonomisinin 3. ve 4. çeyrekte de büyüme rakamlarının yavaşlamasına, diğer taraftan 2013 büyüme rakamlarının oldukça düşük gelmesine neden olacaktır.

Son olarak, geçmiş yıllarda karşımıza çıkan yüksek büyüme rakamları bizi aldatmamalı ve bu durumun geçici olduğunu düşünmemeliyiz. Çünkü dünya genelinde 2008 krizinin etkileri ve durgunluk devam etmektedir. Geçmiş yıllarda karşılaştığımız yüksek büyüme rakamları üretim kaynaklı değil, spekülatif hareketlere bağlıdır. Dolayısıyla yapılması gereken hem iç talebi arttıracak hem de üretim artışını sağlayacak ekonomi politikaları uygulamaktır. Bunu da gerçekleştirecek olan elbette ki maliye ve para politikası uygulayıcılarıdır.

Arş. Gör. Mehmet SONGUR

[1] Sabah Gazetesi, <http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2012/09/11/turkiye-yavasliyor>

Yazıyı Değerlendirin!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir