Cari Açık Çözüm Modeli ve Çözüm Modeline Eleştirilere Cevaplar

ELEŞTİRİLER

1-Cari açığın artması bütçe açığını düşürür. Dönüp te cari açığı düşürelim deyince bu kez büyüme düşer, bütçe açığı ve işsizlik yükselmeye başlar.

2-Faizi düşürelim derseniz tasarruflar düşmeye başlar. Tasarruflar düşünce cari açık artar. Makroekonomik amaçlar birbiriyle çelişir. Uygulanacak makroekonmik araçlar da birbiri aleyhine çalışır. Bunların hepsini optimum bir dengede tutabilmek çoğu kez mucizelere bağlıdır. İşte bu nedenledir ki bu ilişkileri istenilen yönde biçimlendirmeyi amaçlayan ekonomi politikasını uygulamak görüldüğü kadar kolay değildir.

 

ELEŞTİRİLERE CEVAPLAR

1.      Ekonomiler ve ölçek ekonomileri denklemlere göre şekil alır bunda hemfikirim, Yalnız Cari açığı yani ithalata bağımlılığı önlemeyi aşağıda saydığım üç yönetimi uygulandığında;

A.Cari açık spesifik dengeleme yöntemi: Bir ülke de ihracaat ve ithalat arasındaki dengeleme ve eşitleme aritmetiğine denir. Cari açıkta ihtalat’ın yapıldıgı ülkelerde daha az minimum ihracat yapılıyorsa.; Cari Açık Spesifik Dengeleme Yöntemi devreye girmelidir.

B.Yerel ve Teşvik Politikaları

C. Hedge Fonlar ile para girişi ve Sukuk Fonlar

A,B,C seçenekleri devreye alındıgında,

1-İstihdam ve yan sanayi istihdamı doğacak

2-Yerel Büyüme Pozitif yönde artacak

3-Yeni satın almalar ve Ülkeye finans dışı sektörlere para girişi

4-Büyümeden kastımız faiz odaklı değil,büyümeden kastımız üreterek büyümedir.

5-Cari Açık spesifik Dengeleme Yöntemiyle ihracat artacak,ithalat maliyeti düşecek

6-Yerel Politikalar ve teşvik ile yurtiçi ve yurtdışında satışlarla nakit akışın doğması

Sonucu piyasa da sanalparanın yerini emisyonun alması.

7-Emisyon hacmini artırmanın yolu yerli üretişmden ve de teşvik den geçer.

8-Emisyon Hacminin artması büyümeyide arttırır.

9-Büyümeyi faiz odaklı bir anlayışa hapsedemeyiz,

10-Bütçe açıgının çaresi,üretmekten geçer…

11-Üretirsek enflasyon olur, arz ve talep dengesinde siz yeteri kadar teşvik verirseniz denge noktanın altın da enflasyon oluşur. Ayrıca teşvik politikaları enflasyonu beklenenin altında tutacaktır.

Not: İktisadın bermuda denklemine muhtaç eden zihniyete çözüm önerisidir.

Roubin olmaya gerek yok, İlim aramaktır,kendin olabilmektir.

Selam ve Sevgiyle,

Bülent Hin

Yazıyı Değerlendirin!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir