Girişimcinin SGK Teşvikleri-Mevzuattan Bazı Faydalı Bilgiler

Bugün muhasebe okyanusunda bazı sgk teşviklerinden bahsedeceğiz; Bu teşviklerden bazıları şunlardır:

5510 Sayılı Sgk Teşviki

100 TL Asgari Teşviki

5525 Sayılı Kültür Yayınları Teşviki

5746 Sayılı Ar-ge Yatırımları Teşviki

4857 Sayılı Engelli Teşviki

Girişimci açısından faydalı bulduğumuz noktaları paylaşıyor, Bu yazılarla araştırmalarımızı paylaşıyoruz:

 • 5510 Sayılı kanun çerçevesinde; Ssk e-bildirgesini zamanında kuruma veren ve ödemesini ayın son gününe kadar yapan mükellefe hazine tarafından ödeyecegi ssk primi üzerinden %5 indirim yapılıyor.
 • 100.-TL Asgari Ücret Teşviki: Asgari ücret ile 2.550.-TL Brüt ücret sahibi çalışanlar için Her bir çalışan için devlet tarafından 100 TL işverene verilen teşviktir. Yeni işçi alımında ise yeni işçilerin %10’u bu teşviğe dahil olacaktır.
 • 5525 Sayılı Kültür Yatırımları Teşvik Belgesi Teşviki: Kültür yatırım teşvik belgesi alan kurumlar vergisi mükellefleri için üç yıl şartı aranmak şartıyla; sigorta primleri işveren hissesinin %50’si hazine tarafından karşılanıyor ; eğer bu kurumlar işletme aşamasında ve 7 yılı aştığında ise sigorta primleri işveren hissesinin%25’i hazine tarafından karşılanıyor.
 • 5746 Sayılı Ar-ge Faaliyetleri Teşviki: Bu teşvik daha üniversite,tübitak, teknokent ortamlarında kurulan işletmelere yönelik bir teşvik olmakla birlikte 5746 sayılı kanun kapsamına giren işletmeler şunlardır:
 •  Teknoloji merkezli işletmeler,
 •   Ar-ge merkezleri
 •   Ar-ge alanında faaliyet gösteren vakıf uluslararası fonla desteklenen işletmeler,
 •   Ar-ge ve yenilik projeleri tubitak tarafından desteklenen işletmeler,
 •   4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunuyla gelir vergisi istisnasına tutulan işletmeler,

01.04.2008-31.12.2023 tarihleri arası sigorta primi işveren hissesinin yarısı teşvik kapsamına girmektedir.

 • 4857 Sayılı Engelli Teşviki Kanunu:

50 ve daha fazla işçi çalıştıran işverenler %3 oranında engelli çalıştırmak zorundadırlar. 4857 Sayılı kanunla her engelli için sigorta primi işveren hissesinin tamamı hazinece karşılanır.

Not: Sevgili ekonomistin ricası üzerine üniversite kategorisi altında muhasebe yazıları yazmaya çalışıyorum. Abi dedi senin gençlere faydalı olman lazım, bilgilerini ve araştırmalarını paylaş dedi, Bu vesileyle kendisini kıramadım, Bu işi gönüllülük çerçevesinde yapıyorum. Araştırmacı olarak teşvik konusunun uzmanı değilim araştırmacısıyım ancak temel veri olarak ön bilgileri paylaşmakta yarar gördük ve paylaştık.   Ben benden istenilen bir ricaya dayanarak elimden geldiğince gücümün yettiğince hayatın zorluk maratonunda gönüllülük çerçevesinde araştırarak yazıyorum, Umarım herkesi memnun etmişizdir…

 

Yazıyı Değerlendirin!

Ne aradılar:

 • 4857 teşvik sayılı kanun içeriği
 • bayan girişimciye sgk teşviki
 • görme engelli yatırım teşvik

Muhasebe Araştırması: Girişimcinin Vergi Avantajı Şüpheli Ticari Alacaklar

Bugün muhasebe okyanusunda muhasebesel bir araştırmamızı bu yazıda paylaşmak istiyorum: Mevcut v.u.k’dan(Vergi Usul Kanunu)  mükellefin vergi avantajı olan şüpheli ticari alacak konusunu işleyeceğiz hem de bilgilerimizi tazeleyeceğiz ve yeni bilgiler öğreneceğiz:

Muhasebe okyanusunda vakit buldukça, araştırma yaptıkça yazılarımızı paylaşacagız:

V.U.K’nun ilgili maddesine göre,  senetli ve senetsiz alacaklar şüpheli hale gelebilir,

Bir alacagın şüpheli hale gelmesinde;

Bir alacak birden fazla yazılı ve noter ihbarnameli istendiği halde tahsil edilemiyorsa veya

Senetli ve senetsiz alacak icra ve dava safhasına gelmişse,

Şüpheli hale gelir.

Mevcut v.u.k’na göre şüpheli hale gelen senetli ve senetsiz alacak karşılık ayrılmak süretiyle işletmenin daha az vergi vermesi sağlanır. Aslında bu yolla işletmelerin olası zararları telafi edilmeye çalışılır. Yani kısaca Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı İşletmeler adına bir vergi imtiyazıdır. Girişimcinin de önemsemesi gereken bir konudur.

Kdv’si ödenmiş şüpheli ticari alacagın kdv iadesi mümkünmüdür?

Mevzuat dergisinden yapmış olduğumuz alıntıya istinaden mevcut yasalarda kdv’si ödenmiş senetli veya senetsiz alacagın şüpheli hale gelmesi dolayısıyla hesaplanan kdv’nin iadesi mümkün değildir.

İşletmeler Şüpheli Ticari Alacak Riskini Nasıl Minimize Ederler?

Yapmış olduğumuz araştırmalara göre işletmeler şüpheli ticari alacak riskiyle ilgili şu önlemleri almaktadırlar;

İşletmeler, kredi kartlı ve sanal pos taksitli işlemlere yönelmişlerdir,

İşletmeler, Banka destekli istihbarat danışmanlık şirketlerinden istihbaharat desteği almaktadırlar,

İşletmeler, Vadeleri kısaltarak alacaklarını sağlama almaya çalışmaktadırlar,

Not: Elimizden geldiğince gücümüzün yettiğince grişimcinin vergi avantajı şüpheli ricari alacak konusunu işlemeye çalıştık. Not:Bu yazı muhasebe mevzuatının araştırılması yoluyla yazılmıştır. Mevzuat dergisinden şüpheli ticari alacagın kdv boyutu konusunda alıntı yapılmıştır.

Dipnot: Şüpheli Ticari Alacagın Kdv İade Boyutu M.Okyay DEMİRÖRS * Uludağ Üniversitesi M.Kemalpaşa MYO. Öğretim Görevlisi

 

Muhasebe Araştırması: Girişimcinin Vergi Avantajı Şüpheli Ticari Alacaklar
1 4

Ne aradılar:

 • şüpheli ticari alacaklar