CHP’nin Altıok’undan Biri Giderse!

Bir papaz bir gün çanı çalmak için ipe asılır…

Ancak çan çalmaz…

Gidip bakar…

Çanı bir karga pisletmiştir…

Papaz çanı temizler ama ertesi gün yine aynı manzarayı görür karşısında…

İyice bıkar bu durumdan…

Aklına bir fikir gelir…

Çanın yanına bir tas şarap koyar…

Böylece karga şarabı içecek, sızacak ve papaz da onu yakalayacaktır…

Ertesi gün papaz çanın olduğu yere gelir ve ne görsün:

Karga  çanı pisletmiş ve şarabıda içtikten sonra sızmış kalmış…

Papaz kargayı tutar ve şöyle der:

Ulan karga Müslüman olsan şarap içmezsin, Hıristiyan olsan çanı pisletmezsin. Söyle bana sen neyin peşindesin?

Şimdi ki CHP’nin Devletçilik ilkesine de bakış açısı aynen böyledir…

Mustafa Kemal’in bize miras bıraktığı Devletçilik ilkesinin özü nasıldır?

Türk toplumunun ulaşmak istediği çağdaş ve modern bir düzen için gerekli olan ekonominin güçlendirilmesi ve ulusallaştırılmasıdır. Devletçilik ilkesine göre, devlet ekonomiyle ilgili olarak doğrudan doğruya müdahale yapabilir. Ekonomik teşebbüsler sadece devlet tarafından yapılmayacak, özel teşebbüslere izin verilecek fakat hiçbir özel teşebbüs devlet kontrolünden ve teftişinden çıkamayacaktır.

Mustafa Kemal Devletçilik ilkesinin amacını şu sözlerle ifade etmiştir:

“Bizim güttüğümüz “devletçilik” bireysel çalışma ve etkinliği esas tutmakla beraber, mümkün olduğu kadar az zaman içinde ulusu refaha, ülkeyi bayındırlığa eriştirmek için, ulusun genel ve yüksek yararlarının gerektirdiği işlerde özellikle ekonomik alanlarda, devleti fiilen ilgilendirmektir.”

Peki şimdi ki CHP’nin Devletçilik anlayışı nasıl?

Parti programından aktaralım:

“CHP’nin devletçiliği, devletin halka hizmet için yapılanmasını, katılımcı yönetimi, demokratik hukuk devletini öngörür (…) Örgütlü sosyal piyasa ekonomisine karşı değildir.”

Parti programında yer alan bu ifade CHP’nin bayrağında yer alan Altıok’dan birinin Mustafa Kemal’in göstermiş olduğu çizgiden ayrıldığını göstermektedir.

Yani şimdi ki CHP’nin Devletçilik ilkesi ile deneyimi yukarıdaki karga papaz hikayesine benzemektedir:

Devletçi olsan parti programında sosyal piyasa ekonomisinden yana olduğunu söylemezsin; Liberal olsan, parti programında Devletçilik ilkesini bulundurmazsın.

Söyle bana CHP sen neyin peşindesin?

Arş. Gör. Mehmet SONGUR

Yazıyı Değerlendirin!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir