Ekonomide Öz Yönetim ve Kültür İlişkisi

Kültür, bir sistemin bireysel birimleri arasındaki sinapslarda yatar. Bu sistemin birimleri ister beyindeki nöronlar olsun ister bir grubu oluşturan bireyler ve ya  büyük bir holdingin bireyleri olsun. Günümüz iş dünyasının çoğu girişiminde iş başında olan kültürün genel tiplerine ve kültürlerin nasıl işlediklerini tanımlayan ve etkileyen türlü boyutlara dair biraz bilgimiz vardır elbet. Asıl sorun ; bu bilgi birikiminin nasıl kullanacağımızdır.

Körü körüne itaat, bilgilendirilmiş rıza ve değer odaklı öz yönetim sadece kültür tipleri değildir ayrıca yönetim için kullanılabilecek bir yaklaşım tarifidir. İşletmeler insanların davranış ve performans biçimine şekil veren kuralları, yapıları, politikaları ve prosedürleri titizlikle yaratırlar. Kurum içi çeşitli ve olağan durumlar çoğu girişim modülünü ikinci plana bırakır. Bu bir gerçek. Küresel ekonominin yenilik ve yenileşim odaklı çalışmaları daha çok kültür etkileşiminden kaynaklanan bir yapı içerisinde yürütmesi akla eğitim ve disiplini getirir.

1990’ların ortalarından beri teknoloji alanındaki hızlı değişimler, dışarıya aşırı bağlantılı olan yeni bir işçi tipi yaratmıştır. Üretimde rol oynayan kişi ve kurumlar düzen, yönetim  gibi temel yapı taşlarından oluşan değerleri günümüzde de sergilemektedir. Diğer bir tabirle oluklar hala yerli yerinde duruyor. Kapitalizmin yeni koşullarında başarılı olmak bu statüyü baştan sona değiştirmek ve öz yönetim, öz kültür altında değerler yitirilmeden girişim, yenilik ve zaman odaklı ilerlemek öğrenilmeli ve her bireye benimsetilmelidir. Bu sürecin temelinde;

– Yönetim; olayları kontrol etmek için aradığımız yol,

-Kültür; olayların oluş biçimi ve gerçekleştirilmesi,

Statüsü temel benimsenmesi gereken kavramlardır.Ayrıca yönetimin içinden kültüre ulaşacakları yerde, yönetim oluklarını kültürün içine yerleştirmek istiyorlarsa, şirketler kültür aracılığıyla yönetmeyi öğrenmek zorundadırlar.

Kültür aracılığıyla yönetim, kuruluşun üzerine giydirilen kurallar ve otoriteler kalıbı ile yönetmekten çok, ana gövdenin içinden yönetmek ile ilgilidir. Kültür aracılığıyla yönetirken elbet kurallar pek iyi çalışmaz ama değerler çalışır, motivasyon insanları birbirinden bağlamaz ama inançlar bağlar ve dış kontroller daha az etkilidir, öz yönetim daha etkindir.

Anlaşıldığı üzere; kültür etkileşimi çalışan verimliliğini yükselten, emeğin sağladığı faydayı maksimuma eriştirecek bir etki yaratan bir kavramdır. Hangi işletme olursa olsun dış bağımlılık yerine öz değerler ile yönetim kurgusu oluşursa ve bu da çalışanlara yansırsa emin olun Türkiye’nin günümüz gizli kriz sendromundan çıkmasına yardımcı olacaktır.

Son söz olarak;  ABD’nin 1901-1909 yıllarında başkanlığını yapan Theodore Roosevelt’in bir sözü ile bitirelim.

-Eğer kanunsuzluktan ve kararsızlıktan, akılsızlıktan ve ya vurdumduymazlıktan kendimizi yönetmeyi reddediyorsak, o halde hiç kuşkusuz sonunda dışarıdan yönetilmek zorunda kalacağız.

 

https://twitter.com/GkhnAktoprak

Yazıyı Değerlendirin!

Ne aradılar:

  • ekonomi ve kültürün ilişkisi
  • ekonomi yönetim kültürü ilişkisi
  • yönetim ve kültür ilişkisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir