Ekonominin Türkiye deki Yönü

Türkiye ekonomisi için özellikle Özal döneminden başlayarak liberal ekonomik politikalar benimsenmiş, bu görüşe paralel olarak, kamunun ekonomideki payının azaltılması, ekonomik gelişmenin özel kesim üzerinden yürütülmesini sağlayacak politika setleri uygulanmaya başlanmıştır. Yine bu politikalara uygun olarak, kamu kendini küçültmek

adına kimi tartışmalı olan özelleştirme çalışmaları yürütmüş, mevcut KİT’ ler satılırken yeni kamu yatırımları da yapılmamıştır. Hatta, eğitim, sağlık gibi alanlarda dahi kamu

yatırımları azaltılmış, bu alanlardaki gelişmeler de özel sektörün eline bırakılmıştır.

Son 20 yıl içinde uygulanan politikaların sonucu olarak kamunun ekonomi içindeki toplam payının küçüldüğünü, kamu yatırımlarının azaldığını, kamu harcamalarının da bütçe politikalarına bağlı olarak çok kısıldığını yani, ekonominin hem yatırımlar hem de harcamalar açısından artık özel kesim tarafından kontrol edildiğini görebiliyoruz. Diğer yandan, mevcut varlıklar üzerinden yapılan kıyaslamalarda da, özelleştirmelere bağlı olarak kamunun ağırlığının azaldığını tespit edebiliyoruz.

Ekonomik kalkınma alanında, İlerleyen bir Türkiye vizyonu görünmektedir. Buda şuan mevcut iktidarın özelleştirme politisasını uygulaması ve yapılan birçok değişimin meselesidir. Birçok insan, kamu malını özelleştirme, çalışanlar yarı özel, yarı resmi statüye girmesi durumunu eleştirmiştir. Ama iktisatçılar, bu değişimi gayet normal karşılamaktadır. Yani dönem içerisinde gereken kurumlar, yeni çağda mevcut özelliğini yitirmiş durumda olması, onu vazgeçilmez özelleştirmesine neden oluyor.Türkiye ekonomisi liberal ekonomik politikaları benimseyerek ekonomik adımlar atmaktadır.

Özgür DURUŞ-Akdeniz Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İşletme

 

Ekonominin Türkiye deki Yönü
1 5

Ne aradılar:

  • türkiyedeki yönü ve yeri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir