Enerji ve Sürdürülebilirlik

Bilindiği gibi enerji, hayat kalitesini ve soyal ilerlemeyi etkileyen en önemli faktörlerden biridir.

Enerjide fosil yakıtlara daha fazla  bağımlı hale gelinmesi dünyada  enerji politikalarının yeniden gözden geçirilmesine neden olmuştur.Ortaya çıkan enerji krizleri ile birlikte enerji çeşitliliği sağlamak,yeni teknoloji ve alternatif kaynak kullanımı hükümetlerin vazgeçilmez bir politikası haline gelmiştir.

Günümüzde enerji ihtiyacı giderek artmaktadır fakat  ihtiyacı karşılamakta olan enerji kaynakları giderek azalmaktadır.Günümüzde enerji ihtiyacı hergün biraz daha artmaktadır  ve buna bağlı olarakta enerji kaynaklarının daha verimli kulanımı gerekli hale gelmektedir.Enerji kaynakalrının daha verimli kullanımı ve gelecek nesillere aktarılması “ sürdürüle bilirlik” kavramını ortaya koymaktadır.Günümüzde enerji kaynaklarının sürdürüle bilirliği en önemli problemlerden biri haline gelmiştir.

Dünya enerji üretiminde öncelikli kaynaklar petrol,doğal gaz ve kömür gibi yenilenemeyen enerji kaynakları dır.Özellikle doğal gazın çevreyi daha az kirletmesinden dolayı enerji üretimindeki payı gün geçtikçe artmaktadır.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde görülen büyük ekonomik gelişmeler elektriğe olan talebi artırmakta.Kişi başına  düşen gelirin artmasıyla yaşam standartları artmakta buda endüstri,aydınlatma ve elektirikli aletlere olan talebi artırmaktadır.Bunun sonucu olarakta enerjiye alan talep artmaktadır.

Bu talep enerji kaynakaları  açısından incelendiğinde,birincil enerji arzında petrol,doğal gaz ve kömürden oluşan fosil kaynaklı yakıtların ağırlıklı konumunu koruyacakları tahmin edilmektedir.Enerji talebindeki  artışın (2009-2035 dönemi)  %77,8 ‘lik bölümünün bu kaynaklardan karşılanacağı öngörülmektedir.Biyokütle için bu oran %7,7, diğer yenilene bilir enerji kayankları için %6,2, nükleer enerji  için %5,7 , hidro elektrik için ise %2,6’ dır.Aynı dönemde rüzgarın payının %5,1 olacağı öngörülmektedir.[1]

Yukarıdaki veriler incelendiğinde, kömür,petrol,doğal gaz vb. yenilenemeyen kaynakların insanlar tarafından kullanılması ile oluşan çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi ortaya çıkan olumsuz sonuçlar, ekonomik,  sosyal  ve çevresel sonuçlar bakımından sürdürülemez bir hal almaktadır ve yenilene bilir enerji kaynaklarını ön plana çıkarmaktadır. Her nekadar rekabet edilebilirlik konusunda sorunları devam etsede dünyanın pekçok ülkesinde yenilene bilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasına yönelik verilen teşvikler, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha geniş oranada kullanımının yolunu açmaktadır.[2]

 

 

  1. Uluslar arası Enerji Ajansı(IEA), ”World Energy Outlook 2011”.
  2. ABD Enerji Bilgi İdaresi(EIA), “İnternational Energy Outlook 2011”
Yazıyı Değerlendirin!

Ne aradılar:

  • ortaya kan enerji krizleri ile birlikte rekabeti bir enerji sektr oluturmak enerji eitliliini salamak yeni teknoloji ve alternatif enerji kaynaklarn kullanmak lkelerin her zaman vazgeilmez stratejik hedefleri olmutur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir