Faiz Lobisi Tüketim Hobisini Tetikliyor

Uzun zamandır gündemde olan bir konudan söz etmek istedim: Faiz Lobisi. Yüksek faiz oranlarının yatırımcı açışından bir tehdit unsuru oluşturduğu ise bu lobinin asıl kaynağı gibi görünmekte. Ancak ekonomi bilimi ve bu bilimin parametrelerindeki değişimler bir kaosa sebep olabileceğinden, her bir değişim kimilerinin lehine olabilirken, kimilerinin aleyhine olabiliyor. Yani sizler ekonomik bir enstrümanda değişiklik yaparak herkesin çıkarlarını gözetemezsiniz, bu pek mümkün değildir.

Peki faiz indirimi herkesin derdine derman olabilecek mi? Benim Türkiye’de bir süredir uygulanan ekonomik ve sosyal politikaların tamamen belli bir kitlenin çıkarları doğrultusunda gerçekleştiği üzerine bir kaygım var. Bu bir kaygı mı? Yoksa bu ekonomik politikaların gerçek yüzümü bilemiyorum.

Faizde meydana gelen bir indirim, yatırım yapmak isteyen yatırımcıyı, yatırıma teşvik edebilir, ancak yüksek vergi oranları yatırımcıyı teşvik etmek için farklı bir yol olamaz mı? Bu sorular böyle hep uzar, ben Faizi iki farklı kitle tarafından incelemek istedim:

1-  Düşük – Orta Gelirli ( Hane Halkı)

2 – Yüksek Gelirli  (Hane Halkı – Yatırımcı)

Faizde meydana gelen indirim, kurda yükselmeye sebep olur. Kur – Faiz ilişkisinden yola çıkarak, kur üzerinden yatırım yapan zengin yatırımcı bir gecede milyarder olabilir, ancak kur üzerinden satışı olan mal ve hizmetlerin enflasyonist bir etki yaratması düşük ve orta gelirli bireylerin tüketim harcamalarının artmasına sebep olur.

Faizde meydana gelen indirim, talep enflasyonuna sebep olur, bu yine geliri düşük olan hane halkını etkileyecektir.

Faiz indirimi ile birlikte mal ve hizmet piyasasında meydana gelen fiyat artışı, Türkiye’deki mal ve hizmet ihracatını azaltır ve cari açığın büyümesine sebep olur.

Faiz indirimi ile kurun yükselmesi Türkiye’nin dış borç stokunun artmasına sebep olabilir.

Faiz indirimi bana şu iki ünlü deyimi hatırlattı: 1) Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak. 2) Kaş yaparken göz çıkarmak.

Benim bu duruma karşı diyeceğim ise, LOBİ kimine HOBİ kimine FOBİ…

 

Yusuf Gökhan Yıldız, KTÜ, İşletme Bölümü 07.08.2015

Yazıyı Değerlendirin!

Ne aradılar:

  • türkiye ziraat bankası uzman yardımcılığı sınav sonuçları
  • YUSUF GÖKHAN YILDIZ KTÜ İşletme Bölümü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir