Feminist İktisada Dair Birkaç Kitap Derlemesi

0
764

Her ne kadar başlığı feminist iktisat olarak atsakta aslında amacımızın feminizmi ön plana çıkarmak olmadığını okudukça anlayacaksınız. 8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesi ile derleyip anca yayına alabildiğimiz ve iktisat biliminin kadına, toplumdaki yerine değinmeye çalışan iktisadi açıdan kadının konumunu inceleyen bir kaç kitabı sizinle paylaşmak istedik.

feministiktisat

 

Feminist İktisat’ın Bakışı Postmodernist mi?

Kitapta, amacı “ekonomide kadını değil, kadın bakış açısını da içerebilecek bir biçimde ekonomiyi incelemek” şeklinde ifade edilen, “iktisat-toplumsal cinsiyet ve bilimin kesişim noktalarının keşfi çabalarının ürünü” olarak sunulan feminist iktisadın, iktisattaki postmodernist bakışlarla buluşma noktaları irdelenmektedir.

Feminist iktisat, iktisadın yapılandırılışındaki eril kodların deşifre edilmesinin iktisadın toplumsal cinsiyetinin deşifresi anlamına geleceği görüşünden hareketle, toplumsal cinsiyetin toplumsal yapılandırılışı ile (günümüz) iktisat disiplininin toplumsal yapılandırılışı arasındaki bağlantıları araştırmaktadır.feminist-iktisatDünya Kadına Karşı: Kadına Karşı Duyulan Korkunun Temelleri

Batı kültürü ve onun taklitçisi tüm kültürler, güçlü kadına karşı antik çağlardan bu yana savaş açmıştır. Ataerkil düzenin toprak ananın izlerini silme stratejileri, ilk yazılı metinlerden itibaren, kadını kötüleme, basmakalıp tiplere indirgeme ve kurban olarak yansıtma eğilimlerinde ortaya çıkmaktadır. Anaerkil düzende toplumda eşit rol oynayan kadın, ataerkil düzenin etkisiyle bu eşitliğini kaybetmiş, ataerkil sistemin getirdiği mülkiyet/sahiplenme olgusu ile birlikte toprak, hayvan ve eşya gibi erkeğin şahsi malı olarak nitelendirilmeye başlanmıştır. Tek tanrılı dinlerin yayılması ile kadına duyulan korkunun nefrete dönüştüğü çok açık bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Dünyada Cinsiyet Eşitliği

dunyada-feminizmElinizdeki yayın, İş Dünyası dergisinde 1999-2006 yıllarında yayınlanmış makalelerden yapılan bir derlemedir. Makaleler Estonya’da iş arayan kadınların karşılaştıkları zorluklardan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti’nde cinsiyet eşitliğine getirilen yenilikçi yaşam döngüsü yaklaşımına, oradan Norveç’teki ilerici babalık izni politikalarına kadar uzanan bir kapsamdadır.

Okuyucunun, seçimleri hem ilginç hem de ilham verici bulacağı umulmaktadır. Hepsinden de önemlisi, makalelerden pek çoğunun herhangi bir yerde taklit edilebilecek başarılı cinsiyet eşitliği girişimleri içermesidir. Yayın, bu yönüyle bilgi paylaşımı açısından önemli bir araç haline gelmektedir.

 

iktisat-cinsiyet

 

İktisat ve Toplumsal Cinsiyet

“İktisat” ve “toplumsal cinsiyet” iktisat yazınında , özellikle Türkiye’deki iktisat yazınında bir arada telaffuzu hala (ciddi) genel kabul görmüş iki terim değil. Diğer toplumsal disiplinlerde toplumsal cinsiyet analizleri ile bir aradalık bu denli güçlü bir dirence muhattap olmazken iktisadın buna direnişi elbetteki tesadüfi değil: Özünde, farkında olunmasa ya da açıkça deklare edilmese de egemenin iktidarını sürdürdüğü alanları muhafaza amacına yönelik bir direnç bu. Şöyle ki, yerleşik iktisat başlangıcından bu yana, diğer alternatif yaklaşımları hegemonyacı gücü ile dışlayarak, egemen paradigme haline gelmiştir.

 

 

 

Not: Bu kiptalar sadece açıklamalarına bakarak ilginizi çekebileceği düşüncesi ile paylaşılmıştır. Kitapların tamamı okunarak yapılan tavsiye değildir. Kitaplarda yazılanlar, öne sürülen görüşler, verilmek istenilen mesajlar yazarlarına aittir. Konudaki görsel ve açıklamalar Efil Yayınevi : Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Yatırım ve Tic. Ltd. Şti. aittir.

Feminist İktisada Dair Birkaç Kitap Derlemesi
1 4

Ne aradılar:

  • iq testi yap 2016
Paylaş