Girişimcilik ve Ekonomik Özgürlükler

Girişimcilik, ekonomik özgürlük ,büyüme ve sağlıklı bir ekonomi  gerek akademik,  gerekse hükümetler açısından yoğun şekilde ele alınan konular arasında yer almaktadır.

Bir ülkenin ekonomik olarak gelişmesinde temel olarak büyümenin ve refahın itici gücü olan girişimci ruha sahip bireylerdir. Girişimcilerin başarısı da devlet tarafından oluşturulmuş adil, sağlıklı bir kurumsal yapı  ve temel ekonomik özgürlüklerin sağlanmış olmasına bağlıdır.Bir ülkede hükümetler bilerek yada bilmeyerek iş yapma özgürlüğünü kısıtlıyorsa bu tutum büyüme ve istihdamı etkileyecek ve bir bütün olarak bütün toplum bundan zarar görecektir.

Genel olarak,Türkiye’de özellikle, yolsuzluklar, siyasi ve makroekonomik istikrarsızlıkların iş yapma kolaylığını zedelediğini görmekteyiz, bunun yanında son yıllarda gerçekleştirilen yapısal reformlar sayesinde belirli düzeyde de olsa bir ilerleme sağlana bildiği gözlene bilmektedir.

Bir toplumdaki ekonomik özgürlük düzeyi ,o ekonomideki kurumsal, örgütsel ve bireysel öğelerin hareketlilik düzeyinide gösterecektir. Tüm ekonomiler  bu öğeler içindeki  ve bunlar arasındaki etkileşimle gelişir.Ancak hareketlilik karşılıklı etkileşimin oranına bağlıdır.Dolayısıyla ekonomik faaliyetin aktif olması, aktörlerin kurallara uygun şekilde girişimcilik faaliyetlirini hareketli ve özgür bir ortamda gerçekleştirmesine bağlıdır.

Büyümenin esas aktörü girişimcidir.Sosyal sermayenin sanıldığı gibi büyümeyi etkilemediği  ama  girişimciliğin büyümede anahtar rol oynadığı bilinmelidir.Serbest piyasananın işlemesini sağlayan temel aktör olan girişimcinin yapıcı kurallar içinde hareket etmesi, ekonomik gelişme ve refah için temel şarttır.Rekabetçi bir ortam içinde ekonomik özgürlüklerin mümkün olduğunca genişletilmesi şarttır.

Girişimciyi destekleyecek kurumların önemli bir görevide, bireyin özgürlük alanını muhafaza etmektir. İyi yapılanmış kurumlar,  gereksiz baskıyı önler ve girişimcinin, başkalarının özgürlüğünü zedelemeden kendi amaçlarının peşinde koşmasına imkan verir.Ayrıca işletmelerin faaliyetlerini sürdürdüğü çevredeki kurumsal kalite, etkilerden arındırılmış bir hukuk sistemi,şefaf ve etkin bir hükümet politikası ile yolsuzluk tan arındırılmış bir özel sektör çevresi girişimcileri’ de işyapma konusunda  cesaretlendirecektir.

Yazıyı Değerlendirin!

Ne aradılar:

  • girişimcilik ve ekonmik gelişme
  • ekonomi özgürlük
  • ekonomik özgürlük ne demektir
  • ekonomik özgürlük nedir
  • girisimcilik ve ekonomi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir