Hisse Senetleri Piyasası İşleyişi

Hisse senetleri piyasasında yürütülen alım satım işlemleri belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.Bu kurallar İMKB ile ve ilgili diğer kurumlar tarafından belirlenen muvzuattan kaynaklanmaktadır.Uygulamada alım satım ile ilgili bu kuralların belirlenmesi bir zorunluluktur.

İşleyiş İle İlgili Esaslar

Öncelik Kuralları

Verilen bir emrin karşı emir tarafından karşılanması sırasında , sistemin uyguladığı bir takım işlem kuralları vardır.Hisse senedi almak veya satma isteyen üye temsilcisi,bir emrin içermesi gereken tüm bilgileri bilgisayar aracılığıyla sisteme aktarır. İşlemler hisse senetleri piyasası için belirlenen öncelik kurallarına uygun şekilde sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.Bu kurallar, fiyat ve zaman önceliği kurallarıdır. Emirlerin işlem görme sıralamasında ilk önce fiyat,fiyatın aynı olması durumunda zaman önceliğine bakılmaktadır.

Fiyat Önceliği Kuralı, borsada verilen emirler arasında diğerleine göre düşük fiyatlı satış emirlerine  ya da diğerine göre yüksek alış emirlerine öncelik verilmesidir.Başka bir ifade ile,aynı hisse senedi için verilen satış fiyatları arasında en düşük olarak verilen emrin öncelik sırası bulınmaktadır.Ya da aynı hisse senedini almak isteyenler arasında, en yüksek verilen emrin öncelik sırası bulunmaktadır.

Zaman önceliği ise, sisteme girilen fiyatların eşit olması halinde ,sisteme daha evvel kaydedilen emre öncelik tanınmasıdr.Eğer emirlerde hem zaman hem de fiyat eşitliği varsa , müşteri emirler , borsa üyelerinin kendi nam ve hesaplarına vermiş oldukları borsa emirlerinden daha önce sisteme girerek öncelik tanımaktadır.

 

 

https://twitter.com/suleymanbcr

 

 


Yazıyı Değerlendirin!

Ne aradılar:

  • hisse senedi PİYASASI İŞLEYİŞİ
  • hisse senetleri piyasası işleyişi
  • hisse senetleri sisteme kaydedilirken öncelik sırası
  • ÖNCELİK KURALLARI EKONOMİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir