Hisse Senetleri Piyasasında Kotasyon

        Kotasyon, hisse senetleri piyasasında işlem görmesi istenen hisse senetlerinin ilgili mevzuattaki şartlara bağlı kalarak pazar listesine kayıt edilmesinin ve işlem görmesinin kabul edilmesidir.Hisse senetleri piyasasında işlem görecek hisse senetlerinin bırsaya kote ettirlimesi zorunludur.Menkul kıymet borsasında kote ettirilimemiş menkul kıymetler,kot dışı pazar adı verilen pazarlarda işlem görebilmektedir.

Bir hisse senedinin hisse senetleri piyasasında işlem görmek için borsaya ilk kez kote ettirilmesine “İLK KOTASYON” adı verilmektedir.Daha önce borsaya kote ettirilmiş senetlere ilave olarak sermaye artırımı ile ihraç edilen senetlerin kote ettirilmesine ise “İLAVE KOTASYON” adı verilmektedir.

Menkul kıymetlerin borsa kotuna alınması için yapılan başvuruların , yönetmelikte belirtilen esaslar çercevesinde incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yükümle olan İMKB bünyesindeki ilk birim Kotasyon Müdürlüğüdür.Ancak bir hisse senedinin  borsa kotuna alınıp alınmamasına İMKB Yönetim kurulu karar vermektedir.

Bir menkul kıymetin ilgili pazara kabulüne,ihraçcı kuruluşun veya elinde söz konusu menkul kıymetten Yönetim Kurunlu’nca tespit edilecek asgari miktarda bulunduran borsa üyeleri ile ilgili menkul kıymetin halka arzına aracılık hizmeti veren aracı kuruluşun başvurusu üzerine Yönetim Kurulu karar verebilir.Aracı kuruluşlarca kotasyon başvuru yapılmış ise ilgili ortaklık gerekli tüm bilgi ve belgeleri Borsa’ya vermekle ve kotasyon ücretlerini zamanında ödemekle yükümlüdür.

 

 

https://twitter.com/suleymanbcr

Yazıyı Değerlendirin!

Ne aradılar:

  • hisse senetleri kotasyon nedir
  • borsaya kote edilmiş hisse senetleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir