İngiliz Hegemonyası

‘İngiliz Hegemonyası’ dünyayı kaybedenler ve kazananlar olarak ikiye ayırmıştır. Nitekim iki cambaz bir ipte oynamaz ve ne yazık ki oryantaller cambazlık yapmayı başaramamıştır. İngilizler, zaten sanayileşme döneminden önce ‘deniz gücü egemenliği, mali kredi, ticari bilgi ve beceri gücünü ittifak diplomasisi unsurlarıyla ustaca birleştirmişler’ ve sanayileşmenin yağ sürdüğü ekmeklerini yemeye devam etmişlerdir.

19. yüzyılda, Avrupa toplam nüfusunun %10’una eşit nüfusu varken Krallık, dünya potansiyelinin %45’ine sahipmiş gibi hem üretmiş hem tüketmiştir. O dönemde, dünya demir, kömür ve linyit üretiminin %50’sini gerçekleştirirken, enerji kaynaklarından Rusya’nın 155 katı kadar istifade etmiştir. [1] Tek başına dünya ticaretinin %20’sini gerçekleştiren ‘refah sahibi’ İngiliz vatandaşları ‘öteki dünya’yı kendi tarım arazileri ve çiftlikleri olarak görmekte haksız değillerdir.

Kuzey Amerika ve Rusya ovaları bizim ekin tarlalarımızdır; Şikago ve Odesa bizim ambarlarımızdır; Kanada ve Baltık bizim kereste ormanlarımızdır; Avustralasya[2]’da bizim koyun çiftliklerimiz vardır; Arjantin’de ve Kuzey Amerika’nın batısındaki kırlarında bizim öküz sürülerimiz yayılır, Peru altınını gönderir, Güney Amerika ve Avustralya altını Londra’ya akar; Hindular ve Çinliler çayı bizim için yetiştirirler ve bizim kahve, şeker ve baharat çiftliklerimiz tüm Hint adaları üzerindedir. İspanya ve Fransa bizim bağlarımız, Akdeniz meyve bahçemizdir ve uzun süre Güney Birleşik Devletleri’ni kaplayan bizim pamuk alanlarımız artık dünyadaki sıcak bölgenin her yanına yayılmaktadır.[3]

İngilizlerin tarihteki bu güç gösterisi ve asırlar süren hegemonyası, sömürgecilik gerçeğini açıkça ortaya koymakta, fakirleştirdikleri ülkelere ait refah hakkı değerini eşitliğin diğer tarafına geçirerek ‘İngiltere > diğer ülkeler’ eşitsizliğinin oluşmasını sağlamakta ve bu yazıda İngilizlerin koloni kurdukları ve sömürdükleri ülkelere tek tek değinme gereksinimini ortadan kaldırmaktadır.
https://twitter.com/Exponomist

@Exponomist
[1] Kennedy, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri 193-194

[2] En geniş anlamıyla kullanıldığında Malay Archipelago, Filipinler, Polinezya, Malinezya, Mikronezya, Yeni Zelanda ve Avustralya’yı kapsar

[3] Kennedy, 194

Yazıyı Değerlendirin!

Ne aradılar:

  • ingiliz hegemonyası
  • 19 yy ingiliz hegemonyası
  • dünyada toplam ingiliz nüfusu
  • dünyadaki ingiliz nüfusu
  • ingiltere hegemonyası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir