İnsandaki Ruh Ampuldeki Enerji Gibidir (Enerji Yazı Dizisi)


Merhaba,

Öncelikle gecikme için özür diliyorum, zaman zaman yoğunluk nedeniyle böyle gecikmeler yaşanabiliyor.

Sanayi Devrimi nin telgraf hatlarını canlandırabilirim belki gözünüzde, beklediğinize değecek bir konu var sırada: Elektrik
Giriş yazımda elektrik konusunda ne kadar bağımlı bir tüketim alışkanlığımızı olduğundan bahsetmiştim.İki saat elektrik kesilse mesela neler olur? Tamam kesilmesin ama bu elektriğin de bir yerden üretilmesi gerekiyor takdir edersiniz ki: Santraller
Elektrik üretimi bugün,

-Termik Santraller
-Hidroelektrik Santraller
-Nükleer Santraller
-Rüzgar Santralleri
-Voltaik Panel
-Doğalgaz Santralleri
-Jeotermik Santraller
-Güneş Enerji sayesinde yapılmaktadır.

Hidroelektrik tüketiminde ilk sıra Çin’ e ait, Dünya tüketimin yaklaşık %20′ sini Çin halkı tüketiyor.Sonra sırasıyla Brezilya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya geliyor. Dünya toplam elektrik enerjisi tüketimi 791,5 mtep’ e eşit.Türkiye %1,5’luk payı ile 11,8 mtep’ e eş değer elektrik tüketiyor.
Bu yazıyı Avrupa sektöründe yazmış olsaydım şu an bu rakamlardan değil, elektriğin verimli kullanımı, fonksiyonel kullanımı, tasarrufu, sektörün liberalleşmesi ile ilgili yazıyor olurdum.
Bu yazıyı Orta ve Güney Afrika ülkelerinden birinde yazıyor olsaydım yine bu rakamlardan bahsedemezdim.Çünkü Uluslararası Enerji Ajansı projeksiyonlarına göre e 2030 yılında %85’i kırsal bölgede yaşayan 1 milyar insanın (2030’daki dünya nüfusunun %12’si) elektriksiz yaşamaya devam edecek.
TEİAŞ Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonundan, Türkiye elektrik talep tahmin projeksiyonuna bakarsak:

Yıl Düşük Talep Senaryosu Yüksek Talep Senaryosu
Milyar kWh Milyar kWh
2013 249,8 253,6
2015 284,4 293,1
2017 323,2 338
2019 367,3 289,9


Türkiye’ de 2011 sonunda 229,4 milyar kWh üretim gerçekleşmiş,4,5 milyar kWh ithalat yapılmış,toplam arz edilen enerjiden de 3,6 milyar kWh ihracat gerçekleştirilmiştir. 2012 Ekim ayı sonu itibariyle 182 milyar kWh elektrik enerjisi üretilmiştir.Yine 2012 Ekim ayı sonu itibariyle elektrik üretiminde toplam kurulu gücümüz 56,785 MW ulaşmıştır. 2023 yılında kurulu gücümüzün 100 bin MW olacağı yönünde projeksiyonlar mevcut.
Diğer enerjilerde de oldukça önemli olmakla birlikte elektrikte kayıp-kaçak oranımız oldukça yüksek olduğundan iletim konusuna da değinmek gerekir diye düşünüyorum.Elektrik dağıtım hattı uzunluğu 2002’de 800.000 km iken 2012 Ekim ayı sonunda 900.000 km’ ye çıkarılmış,iletim hattı uzunluğu 2002 yılında 42.000 km iken 2012 Ekim ayı sonu itibariyle 50.000 km’ ye çıkarılmıştır.*
Türkiye özellikle son yıllarda yenilenebilir enerji üzerine yatırımlarını ve çalışmalarını arttırdı. Elektrik de bundan nasibini aldı. ”Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji üretiminin payı %30′ a çıkacak ” şeklinde kritik bir hedef var 2023 yılı için.
Elektrik özellikle insanların yaşam kalitesinin artmasıyla direkt ve doğru orantılı olarak talebi artan bir enerji bu nedenle sürekli artan bir enerji talebi bekliyoruz. Türkiye’nin 2023 yılı için 500 milyar kWh elektrik enerjisi tüketmesi bekleniyor.
Bütün bu tüketim miktarlarını bir kenara koyarsak, santralleri devre dışı bıraksak neler olabileceğini tahmin edebiliyorsunuzdur.En başta telefonlarımız akıllı olmaktan çıkar sonra bilgisayarlarımız…Bunlar ilk başta aklıma gelenler fakat asıl büyük ve acı olan şu: Üretim durur. Herhangi bir işletmenin bir gün üretimini durdurması çok önemli değilken tüm şehrin hatta  tüm ülkenin üretimini durdurması ülke ekonomisinin çökmesi anlamına gelir.
Bedenimizin yükünü taşıyan sistemlerimiz biz hiç düşünmesek ve fark etmesek bile her saniye bir santral gibi elektrik üretmekte. Fazla elektriği atma, eksiği tamamlama çabasında. O da bizler gibi arzı talebe eşitleme telaşında.
Sonuç olarak, insanoğlunun kendini keşfetmesinden, elektriği keşfetmesinden önce de elektrik vardı gelecek yıllarda da elektronlar hep bir yerlerde var olmaya devam edecekler çünkü ”insandaki ruh, ampuldeki elektrik gibidir. Ampul patlasa da elektrik asla yok olmaz.İnsan da ölse ruh asla yok olmaz.” **

Enerji ile ilgili daha spesifik konulara da değinmeyi düşünüyorum.

Gelecek hafta görüşmek üzere…

*Veriler, BP Statistical Review of Energy June 2012, TEİAŞ Elektrik Sektör Raporu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sektör Raporları ve Capital Energy & Business Dergisi Güncel Rakamlar’dan derlenmiştir.
**Bugünün ”elektrik günü” olmasında katkısı yadsınmaması gereken  Ahmet Alparslan Gülcan’ a teşekkür ederim.

Merve Kodabey

 

 

 

İnsandaki Ruh Ampuldeki Enerji Gibidir (Enerji Yazı Dizisi)
1 5

Ne aradılar:

  • insandaki elektrik
  • yazı elektrik gibidir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir