KADIN İLE İKTİSAT ARASINDAKİ 15 BENZERLİK :D

images (4)1. ikisi de arz-talep ilişkisine göre kendine yön verir.
2. ikisinde de konjonktürel dalgalanmalar yaşanır.
3. ikisi de mikro düzeyde basit makro düzeyde karmaşıktır.
4. ikisinde de ideal olan tür teoride mümkün, gerçekte imkansızdır.
5. ikisinde de geleceği bir türlü tam göremezsiniz.
6. ikisinde de piyasalar güne olumlu başlar,
7. ikisi hakkında da laf söyleyen çok fakat gerçekten anlayan azdır.
8. küreselleşme ikisinde de kriz yaratıcı unsurlardandır.
9. ikisi de belli bir sayıdan sonra sıkıcı görünmeye başlar.
10. ikisinde de talep esnekliğine sıkça rastlanır
11. her ikisi de kıt kaynaklarıyla maksimum faydayı sağlamayı amaçlarlar. yani var olan malzemeyi en etkin şekilde kullanmak temel unsurdur..
12. ikisi de sosyal bilimdir. ikisi hakkında da ancak geçmişe yönelik analizler yapılabilir. ileriye dönük tahminler boşunadır.
13. her ikisinin de “mikro”su sevimli, “makro” su se iticidir*
14. her iki sininde de parasalcı görüşü savunanları vardır.
15. her ikisi için de analiz yaparken ceteris paribus kuralı göz önünde bulundurulmalıdır yoksa değişkenler içerisinde kaybolunur..

Yazıyı Değerlendirin!

Ne aradılar:

  • kadın iktisatçı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir