Karaelmas

”Memleketimiz baştan sona kadar hazinelerle doludur. Biz o hazineler üstünde aç
kalmış insanlar gibiyiz. Hepimiz bütün bu hazineleri meydana çıkarmak, servet ve
refahımızın kaynaklarını bulmak göreviyle yükümlüyüz”
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

”Siyah akar Zonguldağın deresi;
Yüz karası değil, kömür karası;
Böyle kazanılır ekmek parası.”
O.VELİ

Türkiye’de iş kazalarının en çok olduğu sektörlerin başında maden geliyor. Türkiye genelinde mevcut olan ocaklara bakıldığında kaza oranının nekadar yüksek olduğu aşikar.Dünya geneline bakıldığında bu sektöre yer veren başlıca ülkerlerdeki kaza oranlarıyla arada uçurum sözkonusu.2008 yılında, Çin’de milyon ton başına düşen ölüm sayısı 1,27 iken, aynı oranın Türkiye’de 5 kat daha fazla olması dikkat çekici.1991 -2008 döneminde iş kazaları ve meslek hastalığı nedeniyle Türkiye’de toplam 2554 kişi hayatını kaybederken, sürekli iş göremez hale gelenlerin sayısı ise 13087.En önemlisi de milyon ton başına düşen ölüm sayısı 2007 yılında taş kömürü ocaklarında linyitin 30 katı kadar.
Dünya enerji ihtiyacının % 26’sı kömürden karşılanmakta.Türkiye dünya kömür rezervinin sadece %0,2’sine sahip.Toplam kömür üretimimizin %3’ünü taşkömürü karşılarken % 97’sini linyit karşılamakta yani taşkömürü ihtiyacımızın %90 ‘nı ithalat ile karşılanmakta.
Türkiye’nin taşkömürü üretim maliyetleri de oldukça yüksek.Gelişen teknolojiye bu alanda da ayak uydurmakta zorlanan Türkiye belki de en büyük acıyı bu alanda yaşıyor. Çünkü hastalık ve ölüm oranları çok yüksek olduğu gibi maliyetli de bir sektör..Donanımın , makine ve teçhizatın yetersiz olması,havalandırmaların dikkatsiz ve yetersiz hazırlanması,alt yapı yetersizlikleri üzerinde durulması gereken önemli noktalar. Maden de çalışmak zor olsada insanların ekmek kapısı. Her gün ölümü göze alarak işe gitmek, yerin binlerce kilometre altına inmek her insanın harcı olan bir iş değil.
Kömür çıkarılan şehirlerin sosyal durumuna da değinmekte fayda var.Kullanılan ve çıkarılan taşkömürü çevreye oldukça zararlı. Sokakların simsiyah olması yaşanılabilirliği düşürüyor. Hem siyah havanın yarattığı olumsuz bir psikoloji hem de kömür tozlarının sağlığı etkilediği gibi bir gerçek var.Açılan pencerelerden içeri dolan siyah tozlardan hiç şüphesiz ki kimse memnun değil.Çözüm üretilmek zorunda.Öncelikle kuralsız çalışan maden ocaklarına el atarak yasalar çıkarmak ve uygulamak gerekiyor ve daha sonra taşkömürünün maliyetleri ihracat ve ithalatı teknolojik verileri ele alınarak belkide en baştan bu sektöre çözüm üretilmesi gerekmekte.Ulusal maden politikarı belirleyerek bütün yeraltı kaynaklarından daha verimli faydalanılmaya çalışılmalı dünyadaki gelişmeleri takip ederek ulusal ekonomiye katkı sağlanmalıdır.

Yazıyı Değerlendirin!

Ne aradılar:

  • Karaelmas
  • karaelmashaber zon
  • kara elmas nerede geldi
  • turkiyede kara elmas nerede

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir