“Kentsel Dönüşüm” ekonomiyi doğrudan ilgilendiriyor

Son yıllarda adından çokça söz edilen ‘kentsel dönüşüm’ kavramı, gerçekleştirilen faaliyetlerle birlikte kamuoyunda dikkat çeken ve takdir gören konulardan biri haline geldi. Şehirlerin doğallıklarının bozulması ya da kentleşmesi kavramı bazı çevrelerce menfi etkileri olacağı yönünde eleştirilere maruz kalsa da, işin özü şu ki kentsel dönüşüm, özellikle gelişmemiş ekonomiye sahip şehirlerin tarımdan sanayileşme sürecine geçiş ve mevcut sanayileşmenin ilerlemesi noktasında elzem bir adımdır.

 

Hükümetin mevcut politikaları kentsel dönüşümün temellerinin atılması kapsamında özellikle Doğu Anadolu Bölgesi kentsel dönüşüm çalışmalarına öncelik vermekte olduklarını her fırsatta dile getirir nitelikte. Son dönemde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projeleri ile teknik altyapı, geri dönüşüm, enerji ve sağlık konularında kentsel dönüşüm, şüphesiz bölgenin statüsünü daha önemli hale getirecektir.

 

Gömülü resim için kalıcı bağlantı

 

Artan nüfus ile birlikte genç neslin eğitimi, bölgede faaliyet gösteren sanayicilerin istihdam gerekliliğini karşılaması bakımından ve kentsel dönüşüm sonrası bölgeye yapılacak yeni yatırımlar için cezbedici bir konuma sahip olması sebebiyle kayda değer önem arz ediyor. Bunun yanı sıra bölgenin sahip olacağı güçlü alt yapı hizmetleri, geri dönüşüm tesisleri, alternatif enerji üretim tesisleri, gelişmiş ulaşım ve sağlık alanında yapılacak iyileştirmeler de Doğu kentlerinin dönüşüm sürecinde gelişme yolundaki atılan adımların başında geliyor.

 

Kentsel dönüşüm kavramına, yalnızca kentleştirilen ilin yerel ekonomisi ve bölgesel faydaları bakımından değil, ülkemizin ekonomisine sağlayacağı faydalar bakımından daha geniş bir açıyla bakmak gerekiyor. Şüphesiz kentsel dönüşümün sağlayacağı birincil fayda bölge halkına eğitim, sağlık, ulaşım ve bunun gibi imkanlar sağlanması ile mevcudun üzerinde bir refah seviyesine ulaştırılmasıdır.

 

Nitekim, kalkınma yerelden genele doğru gelişen bir süreç olduğu için, Türkiye’nin her bölgesinde dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi ve özellikle Doğu bölgesindeki illerin yatırımcı ve sanayiciler için cazip hale getirilmesi, orta vadede eğitim seviyesinin yükselmesi, genç nüfusun istihdama katılım oranının artması, kaliteli iş gücünün yeterli seviyelere ulaştırılması dolayısıyla doğrudan temel ekonomik göstergelere müspet işaretle kayda geçecek veriler oluşmasını sağlayacaktır.

 

Esra Öztürk

Ekim, 2013

@LetsExport

 

Yazıyı Değerlendirin!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir