Maastricht Antlaşması

0
2596

Maastricht Anlaşması 7 Şubat 1992’de Avrupa Topluluğu Konseyini oluşturan on iki üye devlet tarafından imzalanmıştır. İmzalanan antlaşma Avruğa birliği anayasası niteliğindedir. Antlaşma, kademeli olarak gerçekleştirilmesi planlanan dört temel yeniliği içermektedir. Bunlar ekonomik ve parasal birlik, Avrupa yurttaşlığı, ortak güvenlik ve dış politika ve değişik alanlarda ortak programları içermektedir. Bunlar sanayi politikası, haberleşme, enerji tüketicinin korunması mesleki eğitim ve kültür gibi konuları içermektedir. Bu çerçevede yukarıda sayılan amaçlara ulaşmak için Maastricht kriterleri adı altında üye ülkeleri bağlayacak temel ölöütler belirlenmiştir. Buna göre üye ülke devlet borçlarının GSYİH’ya oranı yüzde 60’ı geçmemelidir. Bütçe açıkları ise GSYİH’nın yüzde 3 ^ünü aşmamalıdır. Toplulukta en düşük enflasyona sahip üç ülkenin yıllık enflasyon oranları ortalaması ile üye ülke enflasyon oranı arasındaki fark 1.5 puanı geçmemelidir. Faiz kriteri ise her üye devlet fiyat istikrarını sağlamak açısından en iyi sonucu sağlayan üç üye devletin ortalama nominal uzun vadeli faiz oranını en fazla iki puan aşabilmesidir. Son iki yıl itibariyle üye ülke parası diğer bir üye ülke parası karşısında devalüe edilmemiş olmalıdır.

Şimdi yukarıdaki kriterlere baktığımız zaman Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyeliği de çok eskilere dayanmaktadır. Ancak kaç yıldır başvurduğumuz AB’ye hala alınmamızın siyasi nedenleri olarak sayılan bir çok maddenin yanında bir de bu ekonomik nedenlere bakmak gerekir. Örneğin Türkiye’nin enflasyon oranının tek haneli rakamlara düşmesi çok kısa bir süre öncesine dayanmaktadır. AB’deki kriter ile karşılaştırdığımızda hiper enflasyonu yaşamış bir ülke olduğumuzu unutmayalım. Faiz konusunda Türkiye hep düşük kur yüksek faizi takip etmiş ve gerekli finans kaynaklarını elde edebilmek ve borç toplamak amacı ile faizi yüksek tutmak durumunda kalmıştır. Ayrıca Türk Lirasının da 24 ocak kararları ile birlikte Devalüe edildiğini de unutmamak gerekir. Bunlar sadece benim değinebildiğim genel kriterler. Bu nedenle hep bize dayatılan Kophenak kriterleri yerine maastricht anlaşması kriterleri sağlamaya çalışsak ekonomimiz AB’ye gerek kalmasan otomotikman AB seviyesine çıkacaktır. Farklı verilere göre oluşturulan çoğu sıralamada Türkiye özellikle Avrupa’daki son krizlerden dolayı bir çok Avrupa ülkesini ekonomik anlamda geride bırakmış durumda. Ancak henüz gelişmiş bir ülke olmak için çok erken..

Yazıyı Değerlendirin!

Ne aradılar:

  • MAASTRICHT
  • maastricht kriterleri 2015 verileri
  • türkiye 2015 güncel maastricht ekonomi verileri
  • Maastricht Antlaşması 5şart
  • maastricht antlaşması türkiye 2016
Paylaş