Muhasebesel Karlılık mı? Finansal Sürdürülebilirlik mi?

Yatırım stratejisi, her şeyden önce uzun vadeli, getirisi kat kat üstünde, karlılığın belirli bir seğmentte sürdürülebildiği ancak nakit akışın ise maksimum seviye ulaştığı bir öngörüyü esas alır. Finansın bir dili vardır: Finansın dilinde önce nakit akış sonra karlılıktır. Günümüzde yatırım stratejisinde dikkat edilecek ilk husus, sürdürülebilir nakit akış noktasıdır. Nakit akış ayakta kalmaktır, kısacası işletmeler için düşük karlı ancak popülasyonu yani sürümü fazla olan nakit akışlı işler önceliklidir ve önemlidir. Yatırım stratejisi genellikle iki strateji üzerine odaklanmıştır: Sermaye yoğun piyasaya hakim davranışlarla karlılığı ön plana alan nakit akışı ikinci plana atan yaklaşımlar: Bu genellikle, mobilya, beyaz eşya vs sektörlerde uygulanan bir bakış açısıdır. Pazar odaklılık burada başlamaktadır. İşletme eğer yoğun bir sermayeye sahipse kendine güveniyor ve likitidasyonunu iyi yönetiyorsa bu stratejiyi uyguluyor. Diğer bir yatırım stratejisi ise, Nakit akışı ön plana alan karı ikinci plana atan ve alışlarındaki vadelendirmeyi çok iyi yöneten bakış açılarıdır. Günümüzde perakende sektörü, sigorta sektörü(bir farkla), Bankacılık diyebiliriz. Perakende de esas olan anlık nakdin hızlı bir şekilde işletmeye kanalize edilmesi ve kanalize edilen nakit ile yeni yatırımlara yönelme şeklinde olabilmektedir, Yani sürümden kazan, kazandığını karını biriktir ve yatırıma dönüştür veya finans enstürümanlarını kullanarak yüksek mevduat ortamında paranı zenginleştir stratejisi öngörülmektedir. Gelelim bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki örneklere… Bankalar bankasürans yoluyla hem sigortacılıkdan elde ettiği iki tür kar vardır, Birinci kar komisyon geliri diğer kar ise paranın vadeye kadar olan ki zaman değeridir. Avrupa da bu yüzden sigorta şirketleri banka kuruyor, ülkemizde ise tam tersi bankalar sigorta şirketi kurmaktadır. Burada pazar odaklılık artık karlılığa endekslenmiş durumdadır. Çünkü, yabancı yatırımcı milyarlarca dolarlık satın alma yaparken iki şeye odaklanmıştır, Bir nakit akış ikincisi ise karlılıktır. Önceliği ise karlılık diğeri ise nakit akıştır, Evvelsi gün bir sigorta şirketinin yeni bir iş modeli bu konuya çok iyi bir örnek olsa gerek, Sigorta şirketi sağlık poliçelerini ve branşını elden çıkararak karlılığı esas almış, diğer sigorta şirketi ise, sigorta bacagında nakit akışı hastaneler bacagında ise karlılığı esas alarak bize yatırım stratejisi konusunda yeni bir farkındalık imkanı sunmuşlardır. Sonuç olarak; Muhasebenin dili raporlama ve muhasebesel karlılıktır, Finansın dili maksimum nakit akış ve sürdürülebilir karlılıktır. Vesselam, Gençfast

Muhasebesel Karlılık mı? Finansal Sürdürülebilirlik mi?
1 3

Ne aradılar:

  • FİNANSAL VE MUHASEBESEL OLARAK NAKİT
  • finansal sürdürebilirlik nedir
  • finansal sürdürülebilirlik nedir
  • SÜRDÜRÜLEBİLİR KARLILIK STRATEJİLERİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir