Nitelikli İşgücü

0
6574

Nitelikli İşgücü Nedir?

Bazı sektörler verimlidir ve işletmelerin hızla büyümesi için uygun bir ortam oluşturur. Bazı girişimciler, kendilerine özgü yetenekleri nedeniyle firmalarının hızla büyümesini sağlarlar. Firmalar büyürken, işletme yönetiminin de büyümeye uygun biçimde gelişmesi gerekir. Firmanın büyümesi ile yönetim modelinin gelişiminin aynı tempoda olmaması, geleneksel işletmelerimizin en ciddi sorunlarında birisidir. İşletmenin kendi büyürken; genelde firma yönetimi, önceki döneme ait eski geleneksel biçiminde kalmaktadır. Özetle;  nitelikli işgücü nedir? işletme gelişirken, yönetim modeli de buna uygun gelişimi gerçekleştirmek zorundadır.

Son yıllarda teknolojide ciddi gelişmeler oldu. Bilim ve teknoloji alanlarına eşdeğer ölçüde olmak üzere yönetim teori ve uygulamalarında değişim ve dönüşümler yaşandı. Bu nedenle bir malı veya hizmeti üretmek ve satmak kadar buna ilişkin iş modelinin gelişmişliği de önemli hale geldi. İş modeli içinde çalışanın rolü ise giderek daha önemli ve değerli hale geliyor. Bu nedenle doğru insanların doğru iş modelinde istihdam edilmesi, uzmanlaşması ve yaşanan sektörel gelişimleri sürekli takip ederek çağa ayak uydurması işletme açısından oldukça önemlidir. Zira ”Nitelikli İşgücü nedir” hem bireyler için hemde bir işletmenin devamlılığı için en önemli unsurdur. Bireyler için önemlidir çünkü; bir iş kolunda gerekli alt yapıya sahip, işine hakim, uzmanlaşmış ve meslek sahibi olmuş bir bireyin iş bulma sorunu olmaz her daim çalışacak bir iş bulabilir. İşletmeler için ”Nitelikli İşgücü” ise hayati bir önem taşımaktadır. Çünkü yapılan işin kalitesi, işin zamanında teslimi, müşteri memnuniyeti ve nihayetinde işletmein devamlılığı açısından önemlidir.

Bu noktada karşımıza çıkan en önemli sorun bireylere nitelik kazandıracak bir Temel Mesleki Eğitimin yetersizliğidir. Bireylerin geleceğe daha umutlu bakabilmeleri ve gerekli mesleki özgüveni kazanmaları, hem de işletmelerin profesyonel bir altyapıya kavuşmaları için Mesleki Eğitime daha fazla önem vermek ve Eğitim için gerekli iyileştirme ve teşviklerin biran önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Okulda alınan eğitim yeterli değildir. Hem okuldaki eğitimi geliştirmek, hem de yaşam içi eğitimi yaygınlaştırıp derinleştirmek gerekiyor. Akabinde izlenmesi gereken yöntem ise işyerlerinde bireylere sağlanması gerek uygulamalı saha eğitimleridir. Burada işletmeler elini taşın altına koymalı ve kısa vadeli gider kaygılarına düşmeden gerekli altyapıyı sağlamalarıdırlar.

Devlet, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin müşterek haraketi ile sağlanacak ”Nitelikli işgücü” birey, iş dünyası ve direkt olarak ülke huzur ve refahı için dikkate alınması gereken bir konudur.

Yazıyı Değerlendirin!

Ne aradılar:

  • nitelikli iş gücü nedir
  • nitelikli işgücü ne demektir
  • nitelikli işgücü
  • nitelikli iş gücü
  • Nitelikli iş gücü ne demektir
Paylaş