Örümcek Ağı Teoremi (Cobweb Teoremi)

Cobweb Teoremi, bazı piyasalarda,fiyatlarda görülen dönemsel ve sürekli dalgalanmaları açıklamaya yönelik bir teorik yapıdır. Özellikle tarımsal işletmelerin her yıl,topraklarının ne kadarını hangi ürünlerin üretimine tahsis edecekleri kararının alınması sırasında,bir önceki yılın piyasa fiyatlarını dikkate almaları neticesinde,tarımsal mal fiyatlarının gösterdiği yıllık dalgalanmalar açıklanmaktadır. Dönemler boyunca meydana gelen fiyat dalgalanmalarının oluşturduğu şekiller örümcek ağına benzediği için bu ismi almıştır.Dönemler arası fiyat hareketleri sürekli dalgalanma,dengeye yönelen dalganma ve dengeden uzaklaşan dalgalanma şeklinde karşımıza çıkabilmektedir.

Sürekli dalgalanma,arz ve talep eğrilerinin eğimleri birbirine eşit ise,fiyat ve miktardaki dalgalanma dönemden döneme aynı oranda değişerek,sürüp gidecek ve piyasa edngesi bozulduğu taktirde bir daha dengeye ulaşmak mümkün olmayacak.Dengeye yönelen dalganma da, bir tarımsal ürünün talep eğrisi,arz  eğrisine oranla daha yatık ise (talep eğrisinin eğimi daha az ise ), cari piyasa fiyatı her hangi bir nedenden ötürü denge fiyatından sapma gösterdiğinde, bu malın fiyatı yıllar süresince, giderek dengeye yaklaşan bir şekilde dalganlanma sergileyecektir.

Dengeden uzaklaşan dalgalanma ise, bir malın talep eğrisinin eğiminin arz eğrsinin eğiminden daha büyük olması(arz eğrisinin daha yatık olması) durumunda, bu malın talep edilen miktarında meydana gelen bir artış, üretim dönemlerine paralel olarak, piyasa fiyatının giderek dengeden uzaklaşan bir biçimde dalgalanma sergilemesine yol açacaktır.

 

Yazar : Süleyman Biçer                                             https://twitter.com/suleymanbcr

 

Yazıyı Değerlendirin!

Ne aradılar:

  • orumcek agi teoremi
  • cobweb teoremi
  • orumcek agi teorisi
  • rmcek a
  • örümcek ağı teoremi grafiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir