Osmanlı Ekonomisi

0
2161

Türkiye Cumhuriyetinden önce bu topraklarda herkesin bildiği gibi Osmanlı imparatorluğu bulunuyordu. Şimdiye kadar hep Türkiye ekonomisi üzerine çalışmalar ve yazılar ele aldık. Ancak osmanlı iktisat tarihi hakkında da bir şeyler bilmekte fayda var. Çünkü türkiye ekonomisi buralara gelene kadar hangi safhalardan geçmiş ya da ekonomimizin temellerini olşturan osmanlı ekonomisi nasıl bir hal içerisinde idi. Tabi osmanlı iktisat tarihi imparatorluğun altıyüz yılı boyunca tek tek inceleyecek durumumuz yok ancak belli başlı bilgiler sunmayı amaçlıyoruz.

Osmanlı iktisat tarihi iki döneme ayrılır. Birincisi, oluşturulan kapalı tarım ekonomisinin imparatorluk içinde bölgesel fark gösterdiği klasik çağ (genişleme); ikincisi ise devlet ve kamu işlevleri üzerine, idarî ve politik düzenlemeler ile başlayan devlet örgütlü reformları kapsayan reform dönemidir. Askerî reformlar ile başlayan değişim; kamu ve zanaatkar loncalarına uzanmıştır. Osmanlı ekonomisi dönemin şartlarından dolayı çok fazla gelişmemiş bir ekonomiye sahipti genelde tarım ve taşımacılık üzerine kurulu bir osmanlı ekonomisi mevcuttu. Osmanlı devleti selçuklulardan beri önemli ticaret yollarına sahipti bu nedenle bu yollar üzerinde kervanlardan hem vergi alıyor hemde bu yollar aracılığı ile diğer ülkelere mal ithal edebiliyordu. Ulaklar ile konvoyların güvenliğini sağlamak ve tüccar kervanlarını geliştirmek Osmanlı’nın çıkarları doğrultusundaydı. Kervansaray ağı Balkanlar’a kadar genişletildi, tüccarlar ve hayvanların güvenle konaklayabileceği pansiyonlar yapıldı.

Osmanlı İmparatorluğunda şüphesiz en önemli payı Toprak oluşturuyordu bu nedenle toprağı en verimli ve rasyonel kullanmak esastı. Osmanlı Ekonomisi genel özellikleri ve ekonomi politikası olarak:
Osmanlı ekonomisi en önemli ve çoğunlukla başta tarıma dayanırdı. Bu nedenle osmanlı iktisat anlayışı
Toprağı en iyi şekilde işleyip En iyi şekilde vergilendirmeye dayanıyordu. Osmanlı imparatorluğunun Sınırların genişlemesi ile ipek ve baharat yolları kontrol altına alındı.Buda Osmanlının ikmtisat anlayışında bazı değişikliklere neden oldu.Osmanlı ekonomisinde iki hedef gözetilmiştir. Halkın sıkıntıya düşmeden refah içinde yaşması Avrupayı ekonomik yönden kendisine bağımlı kılmak Üretilen mallar iç piyasada yetmeyince dış alım yapılırdı.XVIII.yy kadar kendi kendisine yeterli olan Osmanlı ekonomisi bu yüzyıldan sonra ticaret yollarının değişmesi ve kapitülasyonlardan dolayı çökmeye başladı. Yazının devamı gelecek…

Yazıyı Değerlendirin!

Ne aradılar:

  • osmanlı ekonomisi
  • osmanlıda ekonomi
  • Osmanlı Devleti öncesinde iktisat tarihi hangi alt dönemlere ayrılmaktadır
  • osmalıda iktisat
  • osmanlı ekonamisi
Paylaş