OVP ANALİZİ

Başbakan Yıldırım yakın bir zamanda Türkiye’nin geleceğine dönük Orta Vadeli Programı(OVP) açıkladı.2017-2019 yılını kapsayan bu program da büyüme den, enflasyona, cari denge den, işsizlik oranına bir sürü parametre sunuldu. Burada 2016-2017 yılını yani bu yılı ve gelecek yılı baz alırsak rakamlar şöyle; Büyüme tahminleri 2016 için %4.5 iken %3.2 ye inmiş. Enflasyon 2016 için %7.5 2017 için %6.5. İşsizlik oranı 2016 için %10.5 2017 için %10.2. Bütçe Dengesi 2016 için %-1.6 2017 için %-1.9. Cari Denge 2016 için %-4.3 2017 için %-4.2. Kişi Başına Gelir 2016 için 9 bin 243 dolar 2017 için 9.529. GSYH 2016 için 2.148 milyar TL 2017 için 2.404 Milyar TL. Bu verilere göre büyümeyi ele alalım çünkü beklentimiz %4.5 iken %3.2 ye neden düşürdük? Büyümeyi etkileyen en önemli faktör sermaye birikimidir. Yani yatırımların olması şart. Yatırım tasarrufa bağlı. Tasarruf ise gelir artışına endekslidir. Yani bir insanın geliri artarsa yastık altına koyabileceği para da o kadar artacaktır. Ülkemizde milli gelir beklentisinin 10 bin dolarlardan 9 bin dolarların konuşulduğu bir ortamda sermaye birikiminin arttırılması zor görünmektedir. Bir diğer büyüme kalemi teknolojik gelişme. Ülkemizde  teknolojik gelişmeye dair neredeyse hiçbir kayda değer gelişme yok. Üçüncü bir parametre ise nüfus ve işgücüdür. Nüfus arttıkça işgücü de artacaktır. Yani üretim faktörü gelirlerini arttırmalıyız. Ve geçen günlerde World Justice Project ( Dünya Adalet Projesi) 2016 yılı hukukun üstünlüğü endeksini açıkladı. Sıralamaya göre 113 ülke arasında 99.sırada kendimize yer bulduk. Listeye baktım ve Özbekistan , Sierra Leone, Myanmar gibi ülkeler ile aynı konumdayız. Bu endeks şu açıdan önemli büyümeyi etkileyen en önemli kalem , sermaye birikimidir. Yani yatırımları arttırabilmeniz için ülkedeki sadece ekonomik değil insan hakları ve adalet gibi nitel kavramları sağlamanız lazım ki yabancı yatırımcı gelsin yatırımını yapabilsin. Türkiye’nin ülkedeki insan hakları hak ve hürriyetin konumu , terör sorunu gibi önemli konuları halledip yapısal reformları harekete geçirmeli ve büyümeyi arttıracak politikalar izlenmesi gerekmektedir.

OVP ANALİZİ
4 2

Ne aradılar:

  • expectation manager
  • role expectation
  • türkiyede enflasyon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir