Risk Değil Risklere Açık Olmak Batırır

Bireylerin hayatında olduğu gibi şirketlerinde gelecekte karşılaşacaları olaylardan en az zararla ve en fazla faydayla çıkabilmeleri olayları önceden fark edebilmeye ve onlar için en uygun tedbiri alabilmeleriyle mümkündür.

Krizden etkilenmemek elbette mümkün değildir, ancak firmaları batıracak olan krizden çok, riskleri yönetememek ve işin gereğini yapmamaktır. Aslında risklerini yönetemeyen firmaların batması için krize de ihtiyaç yoktur

Risk kültürünün yaygınlaştırılması özellikle doğru işin doğru miktarda risk alınarak yapılması şirketler için çok hayati bir önem taşımaktadır.

Kriz dönemlerinde doğal olarak duyarlılık da artar  Risklerini kötü yönetmiş bir firma için kriz dönemi geldiğinde artık yapılacak tek şey kalmıştır. Kriz dönemindeki riskleri olabildiğince iyi yöneterek daha az zarar görmeyi sağlamak.

Kurumsal anlamda bakıldığında, tüm kurumlar amaçlarını gerçekleştirme yolunda heran risklerle karşı karşıyadır.

İşte bu noktada risk yönetimi bize riskleri tanımayı, değerlendirmeyi, onlara karşı yürütülecek faaliyetleri belirlemeyi, sorumlulukları tayin etmeyi, belirlenen faaliyetleri uygulamayı ve bunları izlemeyi öğretir.

Şunu belirtmek gerekir ki yönetim şekli ve anlayışı ne olursa olsun, netür önemli sorunlar çözüme kavuşturulmuş olursa olsun, başarılı bir yönetim için mutlaka risk yönetiminin uygulanması gerekir.

Bir kurumda risk yönetimi uygulamasına başlamadan önce risk yönetiminin kurgulanması gerekir.

Kurumla ilgili bütün risklerin iyi bir şekilde değerlendirilmesi belirli koşullar üzerinden yürütülmelidir, önceden belirlenmesi gereken bu koşulları şöyle sıralay biliriz; birinci olarak vizyon,misyon ve değerler, ikinci olarakta iç ve dış koşullar,üçüncü olarak risk evreni olarak sıralaya biliriz.

Risklerin yönetilmesinde, riskin özelliği ve kurumun stratejik hedeflerine göre,aşağıda yeralan şu hususlara dikkat edilmelidir;

1 Azaltma (Riskle mücadele etme)

2 Kaçınma (Faaliyetten vazgeçme)

3 Transfer etme (Paylaşma)

4 Kabullenme (Göze alma)

5 Fırsatları değerlendirme

Bu nedenle risk yönetimi bir olay gerçekleşmeden önce onu tahmin etmek ve ona karşı yapılacakları önceden belirlemek ve bu olaydan doğabilecek olumsuzlukları en aza indirmek, fırsatları ise azamileştirmek için en iyi yoldur.

Risk yönetimi anlayışı,fırsatlardan azami ölçüde istifade etmek ve tehditleri en aza indirmek, yani risklere karşı yapabileceklerimizin mantığını yöntemlerini bize vermektedir.

Risk yönetiminin iyi yönetimin vazgeçilmez bir parçası olduğu yaklaşımı, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere giderek tüm dünyada kabul görmeye başlamıştır.

 

 

 

Risk yönetiminin bize katkılarını özetleyecek olursak ;

1 Sürprizleri ve kayıpları en aza indirir,

2 Hızlı ve etkili karar almaya yardımcı olur,

3 Zaman tasarrufu sağlar,

4 Kaynak israfını önler,

5 Risklerin makul seviyelerde tutulmasını sağlar,

6 Kişileri yeniliklere açık olma konusunda cesaretlendirir.

İyi bir risk yönetimi uygulaması için, üst yönetimden en alt kademelere kadar bütün kurum çalışanlarının, risk yönetimi ve kurumsal riskler hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Bu kültürün oluşması, geniş kapsamlı bir eğitim gerekli kılmaktadır.

Yazımı şu sözlerle bitirmek istiyorum kriz değil, riske açık olmak firmaları batırır  ve risklerini iyi yönetenler için yeryüzü her zaman fırsatlarla doludur. Kriz dönemlerinde riskler yükselir; riskini görece olarak kötü yöneten rakipler pazar payınızı ve karlılığınızı arttırabilmeniz için yeni olanaklar sunar size.

Yazıyı Değerlendirin!

Ne aradılar:

  • kurumsallik batirir mi
  • risk yeniliklere açık olmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir