Risk Yönetimi ve Operasyonel Verimlilik

Bugun risk yönetimi ve operasyonel verimlilik konusunu işleyecegiz. Müfredat olarak geniş ve özel bir konu olması sebebiyle önemli noktalar üzerinde durmak istiyorum. Şirketler açısından risk yönetimi genel anlamda iki nokta da açıklanabilir.
*Önlenebilir riskler ve önlemeyen riskler…

A.Önlenebilir riskler açısından;

1.Operasyonel risk verimliliği: Operasyonel risk yönetimi,şirketlerin sahip olduğu iş hacmini kendi aldıkları yönetimsel kararlarla riski minimize etmeleridir.

*Maliyetleri düşürme adına en uygun maliyet iş anlaşmaları yapmaları, aslında maliyetleri düşürmek hem müşteri,hem pazar hem de karlılık açısından; Alternatif maliyete uygun yönetimsel kararların alınması şirketlere artı katma değer olarak geri dönmektedir ama hiçbir zaman çalışanı işten çıkarmak ya da kalifiye çalışanı ucuz işçilikle bir tutmak doğru değildir. Yapılan araştırmalarda çalışan sirkulasyon endeksinin düşük olduğu ve çalışan memnuniyetinin yüksek olduğu şirketler de operasyonel verimliliğin ve karlılığın yüksek oldugu anlaşılmaktadır.

*Operasyonel risk verimliliğini arttırmanın bir diğer yolu da,şirketlerin risk yönetim departmanlarının daha aktif olarak PROAKTİF davranarak çalışanların fikirlerini alması ve bu fikirleri bir havuzda toplayarak öncelikle uygulanabilir düşünce ve teoremleri hayata geçirmek hem şirketler hemde çalışanlar açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır.

İŞLETMELERİN KARŞILAŞTIĞI RİSKLER:
Malum risk’in ortaya çıkma zamanı belli değildir, risklere önceden çözüm üretmek ve de önlem almak maliyetlerimizi ve ileride ortaya çıkabilecek zararlarımızı telafi etmek açısından önem arz etmektedir.

*Şirketler iş yapış şekilleriyle ilgili öncelikle sistemsel risklerle ilgili neler yapmalıdırlar?

-Şirketlerin iş kolunda ve iş yapış şekilleriyle ilgili sistemsel ve sonradan ortaya çıkabilecek bir takım riskleri mevcuttur.

-ihracaat ve ithalattan kaynaklı riskler
-Kur riski,
-Maliyet riski,
-Mevsimsel fiyat dalgalanma riski v.s birtakım öngörülere göre hareket ederek gelecek de ya da yakın zamanda ortaya çıkabilecek risklere önlem alınabilir.
-Sigortalatma(Bir ürünü üretene kadar ortaya çıkabilecek bir çok kalemde sigortacılık ürünlerini kullanmak zararı minimize etmek açısından önem arz etmektedir.Sigorta risk enstürmanını kullanmak faydalıdır.)

İŞLETMELERİN KARŞILAŞTIĞI RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

*Şirketler de operasyonel risk yömetim departmanlarını faaliyete geçirmesiyle:
1-Operasyonel verimliliği sağlayacak çözüm öneri ve politikaları şirketlerin üst yönetimine rapor olarak sunabilmeleri,
2-Vob ve Finansal Piyasalardaki işlemlerin takibi ve operasyonun yönetilmesi,
3-İşletmelerin rizikolarını minimize edecek operasyonların yürütülme faaliyetleridir.

VOB PİYASALARI NEDEN ÖNEMLİDİR?

*Vob piyasalarda yer alan birçok finansal enstürman an ve gelecekte işletmelerin karşılaşabilecekleri riskleri ve zararları en aza indiren enstürmanlar olmaları nedeniyle özellikle, kur riski,maliyet riski mevseimsel fiyat dalgalanma riski gibi hususlar da işletmelere rizikonun yönetilmesinde ayrı bir katma değer yatmaktadır.

İŞLETMELER SİGORTA NEDEN YAPTIRMALIDIR?

*işletmeler maddi karşılaşabilecekleri sistemsel ve elde olmayan nedenlerle oluşabilecek hasarlara sigorta yaptırtarak an ve gelecekte oluşabilecek risklere ve zararlara önlem alabilmektedir.

Herşeyden önce önceden önlem alarak zararımızı minimize edebilecegimiz risklere karşı işletmeler,
1-ŞİRKETLERİNİN RİSK HARİTALARINI ÇIKARMALARI GEREKMEKTEDİR,
2-ZAYIF VE RİZİKOSU YÜKSEK NOKTALARINI BELİRLEMELİDİRLER,

B-ÖNLEMENEYN RİSKLER: Finansal Krizler v.s

Bugun yazabildiğimiz kadarıyla risk çeşitlerini ve riske karşı yapılabilecek pozisyonu incelemeye çalıştık.

Not: Değerli okuyucularım önceki yazılarımı büyük bir heyecanla yazarken imla ve yazım hataları yapmışım,dikkat etmedim sizlerden özür diler bundan sonraki yazılarım da bu konuya daha fazla önem verecegim.

Selamlar,
Bülent Hin

Yazıyı Değerlendirin!

Ne aradılar:

  • operasyonel verimlilik
  • cozumlu operasyonel risk sorulari
  • operasyonel verimlilik nedir
  • operasyonel risk yönetimi nedir
  • operasyonel risk yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir