Rüzgar Gülü (Enerji Yazı Dizisi)

Merhaba,

Biz küçükken bu havalarda bir rüzgar gülü yapar asardık balkona, o bize baharın haberini verirdi, bazen dönerdi koşup izlerdik, dönmediği zamanlarda üfleyip döndürür nefesimiz kesilince evin içinde koşup rüzgar yapardık ona. Hatırladınız sanıyorum, öyleyse konu: Yenilenebilir Enerji
Doğada zaten var olan enerjinin kendini başka şekillerde sunması ve asıl kaynağının yanında çok küçük miktarda enerji üretmesi nedeniyle yenilenebilir enerji diyoruz.Kapsamında;
-Güneş ışığı
-Dalga gücü
-Rüzgar
-Jeotermal
-Bioyakıtlar yer alıyor.

Özellikle 2009 yılından itibaren dünya genelinde bu enerji türünde atılımlar görüyoruz.Bunun içinde de %80 oranında yenilenebilir atıklar,%17 hidro-enerji, %3,5 oranında ise jeotermal,dalga gücü,güneş ışığı ve rüzgar toplamı yer alıyor
Dalga gücü, jeotermal gibi türlerde düya için önemli miktarda enerji üretimi yapılmıyor. Yenilenebilir enerjide ajanslar genel olarak hidrolektrik ve rüzgar enerjisinden bahsediyorlar ve verileri bu ikisi açısından düzenliyorlar.

Rüzgar gücüne bakacak olursak,Türkiye’ de 2005 yılında 5 bin TEP olan rüzgar enerjisi üretimi 2011 yılında 406 bin TEP’e çıktığını görüyoruz. Bu yükselişin ardında teşvikler yer alıyor,kurulu gücün sürekli artacağı tahmin ediliyor.
Dünyada kurulu rüzgar gücü kapasitesi en yüksek ilk beş şöyle: Avrupa Birliğine üye ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya,Çin,İspanya.
Dünyada rüzgar enerjisinden en çok faydalanan ülke Almanya, dünyada rüzgardan enerji üretiminin %36’sı Almanya’dan karşılanıyor fakat bu miktar Almanya’nın elektrik talebinin sadece %6’sını karşılamaya yetiyor.

Hidroelektrik enerji tüketiminde Çin, Brezilya,Kanada, ABD, Rusya, şeklinde bir sıralama var zaten hidro güç dünya enerji talebinin %19’unu karşılayabilecek düzeyde,yenilenebilir enerjinin içindeki payı ise %69.

Jeotermal güç açısından Türkiye dünya sıralamasında önemli bir yere sahip.Avrupa’da ilk 3, dünyada ilk 7 ülke arasında.Yaklaşık 31.500 MW’lık jeotermal ısı potansiyelimiz mevcut.Ancak Türkiye’de elektrik üretiminin sadece binde ikisi bu kaynaktan sağlanıyor.Teşviklerle bu oranın artması -özellikle Ege Bölgesi’ndeki jeotermal gücün kullanımı- son derece önemli.

Hükümetin 2023 yılı için kritik hedeflerinden biri de; hidroelektrik ve rüzgar santrali kurulu gücü 20 bin MW’a, güneş enerjisi kurulu gücü,3 bin MW’a,jeotermal enerji kurulu gücü ise 600 MW’a çıkarmak yönünde.

Yenilenebilir enerji ile ilgili benim fikrimin ne olduğu yönünde sorular geliyordu. Benim fikrim elbette ki desteklenmesi yönünde çünkü Türkiye hem jeotermal hem de rüzgar enerjisi açısından oldukça iyi bir potansiyele sahip, doğru yerlerde ve doğru kişiler tarafından değerlendirilmesini umut ediyorum.
Enerji ekonomi alanında giderek daha çok ilgi çekmeye başlıyor, her hafta bir konu ile ilgili genel bilgi vermeye devam edeceğim, sonrasında daha spesifik konularda yazmayı düşünüyorum.Enerji ile ilgili sorularınız gelecek yazıları şekillendirecektir, sorularınızı bekliyorum.
Önümüzdeki hafta bir seminerde olacağım yoğun geçeceğini tahmin ediyorum, şimdiden gecikme için özür diliyorum.
*İstatistikler World Wind Energy Association, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, International Energy Agency, BP Statistical Review Of Energy- June 2012- verilerinden derlenmiştir.

Görüşmek üzere.
Merve Kodabey

Rüzgar Gülü (Enerji Yazı Dizisi)
1 5

Ne aradılar:

  • doğl enerji kaynağı olan rüzgar gülü ile ilgili kısa yazı
  • enerjide rüzgar gülü
  • rüzgar gülü dizi
  • rüzgar gülü yazı
  • rüzgar gülüyle ilgili yazı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir