SEKÜRİTİZASYON VE SON KÜRESEL FİNANSAL KRİZ

Ekonomik krizler, ani yükseliş ve onu takip eden bir düşüş süreci olarak adlandırabiliriz. Seküritizasyonu ise varlığa dayalı menkul kıymet çıkarma olarak tanımlayabiliriz. Son finansal krizin nedeni konut fiyatlarının astronomik şekilde yükselmesi olarak gösterilmekte ve bu krizin küresel ölçekte çabuk yayılma nedeni ise Wall Street’e akan Dünyanın her yerinden orijinal saf yatırımcıların sofistike seküritizasyonları almaları ile bulaşıcı zehir küresel ölçekte yayılmıştır.
Bazı ekonomistler krizleri, Devletin piyasalara müdahalesinin kaçınılmaz bir sonucu olarak görmekte yine başkaları ise Devletin yeterince piyasalara müdahale etmemesinden kaynaklandığını ifade etmektedir.
Piyasalardaki ilk balon belki de spekülatörlerin gayrimenkuller satın alıp, küçük parçalara bölüp hisse senedi gibi satarak karlarını çok kısa bir sürede iki- üç katına çıkarmalarıyla başladı.

Seküritizasyon kredisi, lider bir banka (genelde bir yatırım bankasıdır) önderliğinde birden fazla banka veya benzeri ödünç veren kurum tarafından kurulan şirketler birliği tarafından, belli bir amaç için yine kurumlara (bankalar veya büyük holdinglere) büyük tutarlarda verilen uluslararası kredilere sendikasyon kredisi denir.

2008 küresel finans krizine neden olan balonu irdeleyecek olursak bunun çok sofistike olduğu görülecektir. ABD’de yaşanan 11 Eylül saldırısı halkta psikolojik bir şoka neden olarak bir güvensizlik ortamına yol açtı. Hükümet halkın bu şoktan kurtulabilmesi için ciddi ölçüde parasal genişlemeye giderek halkın düşük maliyetli kredi bulmasına olanak sağlayarak daha fazla harcama yapmalarını sağladı. 2000’lerden itibaren konut fiyatları sürekli artarak yatırımcının iştahını kabartıp hayvani güdülerle hareket etmesine neden oldu. İnsanlar daha fazla harcama için evlerini teminat gösterip daha fazla kredi aldılar. Konut fiyatları hızla yükselip seküritizasyonlar finansal enstrümanlar bir şekilde reel ekonomiye de bulaştı. Bir noktada Konut arzı talebi aştı ve fiyatların yüksek olmasından dolayı daha fazla konut alınamıyordu bu konut fiyatlarını daha da düşürdü. Finansal kesimde kredi verenler kredi alanlardan ek teminat veya nakit talebinde bulunarak kredi alanların ellerindeki varlıkları fiili değerinin altında satmalarına yol açtı ve böylece verilen krediler geri dönmedi ve balon patlak verdi. Balonun patlak vermesiyle gayrimenkule dayalı türev ürünler artık reel ekonomiye de bulaşmıştır dolayısıyla reel ekonominin bundan etkilenmemesi söz konusu olamazdı çünkü zehir bir kez vücuda enjekte edilmişti. Krizlerin bulaşıcı olması ve ABD piyasalarının küresel Piyasalarla iç içe olmaları sebebiyle tüm Dünya’ya yayıldı.

Ekonomik krizler kapitalizmin doğası gereği ve zorunluluğu olup kaçınılmazdır.

Yazar Muhammed AZAPOĞLU ‘na Teşekkürler.

SEKÜRİTİZASYON VE SON KÜRESEL FİNANSAL KRİZ
1 5

Ne aradılar:

  • seküritizasyon kredisi nedir
  • SEKÜRİTİZASYON
  • seküritizasyon kredisi
  • seküritizasyon nedir
  • seküritizasyon kredileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir