Sıcak Para Akışı,Tüketim Eğrisi ve Resesyon

Sıcak Para Akışı, Daha çok para yani likitide sirkulasyonunun fazla olduğu sektörler de ön plana çıkmaktadır. Bankacılık,Sigortacılık,Perakendecilik v.s sektörler de bunu gözlemleyebiliyoruz.

Dünya da ekonomistlerin ifade ettiği bir nokta vardır, Firma finans yönetimi yapılırken öncelik likitide daha sonra karlılık gelmektedir.Örnegin,

Sigortacılık açısından konuyu değerlendirdiğimizde;

sıcak para
sıcak para istatistikleri

Bir bankaya sahipsiniz bir de güçlü bir sigorta şirketiniz varsa ortalama 800 milyon ile 1250 milyar arası prim üretiminiz varsa bu bankacılık açısından devasa bir fon buyuklugudur. Sonuc itibariyle aracı olan herkes trafik sigortası yaptırmak zorundadır. Kar da edebilirsiniz zarar da edebilirsiniz işin temelini güçlü sermaye ve yeterli çalışma sermayesi ile ifade edebiliriz.

Bankacılık açısından konuyu değerlendirdiğimizde;
Bankalar, son 10 yılda Türkiye’de karlılıkta rekar kırmalarının iki temel nedeni bulunmaktaydı:
1.Faizlerin son 10 yıllık dönemde yüksek seyretmesi ve bankaların hemen hemen kredi yarışına girişmeleriydi bunun yanı sıra kredi dilimlerini sorunu düşük ve geri ödeme problemi düşük borcuna sadık bireysel müşterilere açması da bunda önemli bir katkısı bulunmaktaydı.
2.Sendikasyon kredilerinde avrupa ve amerika dan çok uygun maliyette libor+ en iyi en düşük faiz oranlarıyla borçlanarak, Türkiye’de daha yüksek oranda piyasaya kredi dilimi dağıtıldı.Pazarlama plasmanında bunun tahminen kobi kredilerine dağıtıldıgını düşünmekteyim. Aslında bankacılık uyguladıgı bu stratejiyle birey ve kobi bankacılıgında kendi karlarını oluşturdular.

Bu iki aşamalı yolla, bankacılıkta son 10 yıllık dönem de yabancı bankalar tarafından satın almalar meydana geldi. Faizlerin şu anda düşmesi hem bankacılık hem de factoring şirketleri tarafından iyi görünmüyor. Ancak Cari açıgın yüksek oldugu bir ortam da fazilerin düşük kalmasının faydalı olacaktır.

Perakendecilik sektörü, likitide’nin bol olddugu,karlılıgın düşük uzun vadeli alımın yüksek oldugu bir sektördür. Sn.Başkan Bendevi Palandöken beyefendinin bir açıklaması vardı: ”Yabancılar Türkiye’ye likitide için geliyorlar demişti.” İşte bu nokta itibariyle olaya baktığımızda sıcak paranın herkesi peşinde koştugu bir olguyu esas almaya çalışıyoruz.

Sıcak para, güvenli limanlar aramaktadır. Bugun Türkiye yarın başka bir ülkedir. Türkiye açısından olaya baktığımızda, Sıcak Para Türkiyeyi Neden Tercih Etmektedir?
1-Aç ve doymamış bir pazar olmamız,(Gerçekten faizler düşük olmasına rağmen)
2-Tüketimi eğrisine ve pazarlamaya uygun bir pazar oluşumuz,tüketme kabiliyeti yüksek bir pazar oluşumuz sıcak paranın tüketim eğrisinin yüksek olduğu sektörleri tercih etmektedir.

Türkiye’nin Uzun vadede Golf Stream Sıcak Para Akış Resesyonuna girme ihtimali var mıdır?
Elbette böyle bir ihtimal mevcuttur. Yabancıların daha likitedsi bol ve karlı aç pazar bulmaları durumunda türkiye’nin reseyon yaşama ihtimali vardır.Bu gelecek 10 yılda arap baharıyla ortaya çıkan yeni ülkeler bu ihtimali güçlendirmektedir. Bunun kurgusunu gören bazı bankalar şimdiden sınır dışında satın almalar yaparak gelecege yönelik risklerini minimize ediyorlar ve böyle bir ihtimal durumuna önlem almaya çalışıyorlar.

Sonuçta her zaman dediğimiz gibi golf stream sıcak para resesyonunun panzerinin üretmekten geçtiğini bir kez daha hatırlıyoruz.

Bülent Hin

English Version
Hot Money Flow, more than a lot of money, so that the circulation of liquidity sectors come to the fore. Banking, Insurance, Retail, etc. sectors observe it.Expressed by economists, there is a point in the world, then the profitability of company financial management when liquidity priority … For example, theConsidered in terms of the insurance issue;
If you have a bank an average of 800 million with a strong insurance company if you have premium production from 1250 billion in the banking giant the size of a fund. As a result, anyone with vehicle traffic must take out insurance. Snow can also can also damage the foundation of the work can be expressed with strong capital and adequate working capital.Considered in terms of the Banking topic;
Banks in Turkey, profitability, record the last 10 years there were two main reasons:
1.Faizlerin the last 10-year period to remain high and banks, as well as almost girişmeleriydi loan tranches race problem, the problem of low-and lower debt repayment is an important contribution in that the faithful were open to individual customers.
2.Sendikasyon loans from Europe and America is very cost effective borrowing interest rate of Libor + best the lowest interest rates in Turkey were distributed to a higher rate tranche market. Estimated that the placement of Marketing, SME loans, distributed thinking. In fact, individuals and SME banking banking applying this strategy to form their own profits.This two-step way, the banking sector in the last 10-year period occurred in acquisitions by foreign banks. Decrease in interest rates at this time does not look good by both the banking and factoring companies. However, the phase of an environment remain low because of the high current account deficit will be useful.Retailing sector, there is plenty of likitide’nin, low long-term intake because of the high profitability of the sector. There was a gentleman’s description of Bendevi Sn.Başkan Palandöken:” Foreigners coming to Turkey, said liquidity.” Here we look at the event at this point is based on a case of hot money trying to get everyone crave.

Hot money looking for safe havens. Today Turkey is a country other than tomorrow. When we look at the event for Turkey, Hot Money Turkey would you prefer?
1-Open and unsaturated market to be (although really low interest rates)
-Because 2-consumption curve and marketing a niche market, the ability to consume a high consumption of hot money market curve is high-Because sectors is preferred.

Entering the long term, Golf Stream Hot Money Flow Resesyonuna Turkey Is there a possibility?
Of course, such a possibility is available. Open likitedsi abundant and profitable market in the event of a finding of foreigners in turkey is available in the possibility of living the next 10 years reseyon baharıyla emerging Arab countries reinforces this possibility. Who edited this, some banks are already making acquisitions outside the boundary are the future, and such a possibility for the state to take measures to minimize the risks of work.

As a result of golf stream of hot money as we always say one more time passes producing panzerinin remember the recession.

Bulent Hin

Yazıyı Değerlendirin!

Ne aradılar:

  • SICAK PARA AKIŞI
  • EN ÇOK PARA AKIŞI OLAN SEKTÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir