SPK ve Anadolu Üniversitesi İşbirliği

0
2209
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Anadolu Üniversitesi (AÜ) arasında yapılan anlaşma ile sermaye piyasaları konusunda bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılarak bilinçli bir yatırımcı kitlesi oluşturulması ve tarafların ihtiyaç duyduğu konularda teorik ve pratik bilgi birikiminin paylaşılması konusunda ve bu doğrultuda yapılacak işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla bir işbirliği düzenlendi. Bu işbirliği ile birlikte aşağıdaki kapsamlarda ilgili çalışmalar ile birlikte yeni bir sinerji yaratılmak istenmiştir.Bu kapsamda yürütülmesi planlanan faaliyetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır:

  • SPK tarafından belirlenen personele, Anadolu Üniversitesi tarafından kurumun ihtiyaç duyduğu ve taraflarca mutabık kalınan konularda ve süre ile eğitim verilmesi,
  • SPK’nın, AÜ tarafından belirlenen adaylar arasından taraflarca uygun bulunan sayıda katılımcıya eğitim semineri imkanı sağlaması,
  • SPK’nın onayladığı konularda, AÜ akademisyenlerinin yönlendireceği kamuoyu araştırmaları ve bilimsel araştırmalar yapılması ve yapılan bu araştırmaların taraflarca uygun bulunan yayınlarda basılması,
  • Televizyon programları, kamu spotları ve internet videoları hazırlanması, eğitim ve tanıtım seminerleri düzenlenmesi gibi çeşitli projeler üretilip yürütülmesi.

Bu arada, SPK ve İMKB’nin desteği ile Anadolu Üniversitesi AÜ tarafından beraber  yürütülen Finansal Okuryazarlık e-Sertifika Programı da öğrenci kayıtlarına ve eğitimlere yakında başlayacak. E-Sertifika programı ile üniversite ders kitapları ve TRT Okul TV programları sayesinde sermaye piyasaları konusunda temel düzeyde finansal eğitim verilmesi amaçlanıyor. Bu ekonomi biliminin gerek teorik gerekse finansal açıdan geliştirilmesi açısından ve halkın tabanına yayılması için iyi bir fırsat olarak görünüyor. Finsans piyasaları ne yazıkki ülkemizde yeterince gelişmiş bir alan değil. Bir çok ekonomi ve finans öğrencisi ise bölümlerindne memnun değil. Bu girişimle birlikte SPK tarafından aydınlatılacak halk hem daha rasyonel yatırım ve tasarruf yapabilecek hemde finans dünyası herkes tarafından yakından tanınanbilecek.

Yazıyı Değerlendirin!

Ne aradılar:

  • SPK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Paylaş