Stagflasyon Nedir

Bu yazımızda sizlere ekonomi terimlerinden biri olan stagflasyon nedir açıklamaya çalışacağız. Stagflasyon, ekonomik durgunluk ile enflasyonun aynı yaşandığı makroekonomik duruma verilen addır. Bu durumda ekonomide işsizlik oranı artarken fiyatlarda hızla yükselmektedir.Kabul edilebilir ölçüde kısa bir zaman dilimi için(6ayla-1yıl arası) ekonomik büyümede bir gerileme yaşanırsa,Örneğin ; Uluslar ekonomi 2çeyrek(dönem) arka arkaya negatf büyüme gösterirse, bu durum resesyon olarak adlandırılır.2007 yılının 2. yarısından bu yana, ABD ekonomisi için bu süreç tartışılmaktadır.Eğer ekonomik büyümede gözlemlenen gerileme şiddetli ve derin ise ve uzun bir dönemi kapsıyorsa bu gerileme ise depresyon olarak tanımlanmaktadır.Örneğin , 1929 Dünya Ekonomik Buhranı ve 2001 yılında Türkiye’nin yaşadığı kriz gibi. 1970 yılında ingilizcede stagnant(durgun) ile inflation(enflasyon , fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışı) kelimelerinin birleşmesinden türetilmiştir.

Hem Klasik iktisat teoreisinde hemde Keynesyen Teoride stagflasyon nedir sorusuna farklı cevap gelmektedir ,paradoksal bir durumdur(normalde enflasyonla işsizlik arasında ters orantı mevcuttur biri düşerken diğeri yükselir;  ancak stagflasyon ortamında her ikiside yükselmektedir).Her 2 kuram çercevesinde açıklanması olanaksızdır.

Ekonomilerde enflasyonun ortaya cıkması, toplam talebin toplam arzı aşıcak derecede artması sonucudur.Toplam arz toplam talepteki artışı karşılayamamaktadır.Çünkü ekonomide istihdam edilerek üretimi arttırcak iş gücü kalmamıştır , ekonomi tam istihtamdadır.Oysa durgunluk , istihdamın düşmesidir.

Gelişmekte olan ülkelerde kronikleşmiş bir düşük istihdam görülür.Toplam talebin artması durumunda ki bu ülkelerde kronikleşmiş bir toplam talep fazlası vardır.Toplam arz , istihdam edilebilecek serbest iş gücü olmasına karşın arttırılamaz.Çünkü üreticiler , üretim araclarında ve iş gücünde gerekli artışı sağlayacak   finansman olanaklarından yoksundurlar.Bu ülkelerde , sanayileşmiş ülkelerin aksine olarak sermaye talebine uyum sağlayacak kadar esnek bir sermaye arzı yoktur.Dolayısıyla bu ülkeler , tam istihdamda olmasalar bile , sonuç itibariyle tam istihdam koşullarında bir ekonomi gibidirler , talep artışı , enflasyonist bir etki yaratır. İşte stagflasyon nedir artık biliyoruz.

Oysa sanayileşmiş ülkelerde, herhangi bi nedenle ekonominin tam istihdamın altında olması durumunda , toplam talep artışı , istihdam artışını , dolayısıyla arz artışını getirir ve fiyat seviyesi dengelenir. Eğer ekonomi tam istihdam ise , istihdam artışı sağlanamıcağı için -tüm iş gücü olanakları kullanılmaktadır-  arza artışı sağlanamaz.Bu durumda toplam talep artışı , enflasyonist baskı yaratacaktır.

Stagflasyon ortamında ise ülke ekonomisi , hem gelişmekte olan bir ülke ekonomisinin , hemde sanayileşmiş bir ülke ekonomisinin tepkilerini vermektedir.

Alıntı = SPK Temel Düzey Lisanslama sınavlarına hazırlık. Dr Şenol babuşcu ve diğerleri

Süleyman biçer

Yazıyı Değerlendirin!

Ne aradılar:

  • stagflasyon
  • stagflasyon nedir
  • stagflasyon krizi
  • 1929 krizi stagflasyon
  • stogfasyon nedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir