Suç Gelirleri: Nedir-Ne Değildir?

Uzun bir aradan sonra sizlerle yeniden buluşmak güzel. Bu yararlı siteye yazılarımı göndermediğim zamanda kendimi iktisat alanında daha da geliştirmek için iktisadi okuma ve araştırmalar yaptım. Güzel ve önemli bir konuda yazma gereği hissettim ve başlıktaki konuyu seçtim.

Finans dünyasının oyuncuları az çok bilirler ki ekonomiyi akışkan hale getiren, ona işlerlik kazanadıran unsur paradır. Paranın ekonomik faaliyetleri hızlı ve güvenilir şekilde yerine getirebileceğine inanırlar. Tabidir ki finansal oyuncular ve oyun kurucular, kaynağı belli paranın böyle bir etkiye sahip olduklarına inanırlar.

İşte tam bu noktada, “Kaynağı belli olamayan para akımları da mı var?” sorusu akla gelebilir. Evet var. Kaynağı belli olmayan para akımları genelde suç gelirleri ve kara para olarak adlandırılırlar. Ancak şunu belirtmekte fayda vardır ki, suç geliri kara para olarak değerlendirilse de kara para olarak gördüğümüz para akımları ille de suçtan elde edilecek diye bir kaide yoktur.

Suç geliri kaynağına göre değişmekle birlikte, nakit haldedir ve sahiplerinin kısa vadede harcayamayacağı Kadar fazladır. Bu nedenle suç gelirinin uzun vadede harcanabilmesi için; değerini koruyacak,kaynağı sorulmayacak, sorulsa bile yasal olarak elde edildiği iddia edilecek (sahibi tarafından elbette) ve bu yolla ekonomiye “kazandırılmaya” çalışılacaktır. Suç geliri öncelikle mali piyasalar ve özellikle bankalar tarafından aklanmaktadır. Bu yüzden suç örgütleri ve suç gelirleriyle mücadelede finansal kuruluşlara önemli görevler düşmektedir.

Suç gelirini bu kadar anlattıktan sonra, tanımını vermemek büyük eksiklik olsa gerek. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı Hakkında Kanuna göre “Suç örgütlerinin yasa dışı faaliyetlerinden kaynaklanmakla birlikte, yasal yollarla ekonomiye dahil edilmeye çalışılan ve bildirime tabi olmayacak şekilde büyük miktardaki,buraya dikkat,nakit paralar”dır. Bu derecede büyük nakit paraların finansal piyasaya katılırken izlediği yol ise zannedildiği gibi doğrusal değil daireseldir. Yani para ya da suç geliri kaynağına geri döner. Gelirin elde edilmesinde ise genellikle paravan ya da tabela şirketler, kuruluşlar, off-shore bankacılığı ya da vergi cenneti özelliği olan ülke ya da bölge finansal sistemi kullanılır. Burada yapılan işlemler haliyle gelirin kaynağını gizlemek amacına paralel olarak son derece karmaşıktır.

Suç gelirleri temel olarak bu şekilde tanımlanabilir. Yukarıda adından bahsettiğimiz kanunun diğer ayağı olan terörün finansmanı ise suç gelirine benzemekle birlikte ayrıldıkları noktalar da vardır. Fakat öncelikle terörün finansmanı kavramını tanımlamak gerek. 5549 sayılı kanunda  “Teröristlerin ve/veya terör örgütlerinin, faaliyetlerini sürdürebilmek için yasal ya da yasa dışı kaynaklarla elde ettikleri gelirler” olarak tanımlanır. Burada görülüyor ki terörün finansmanı yasal kaynaklardan sağlanırken, suç gelirlerinin kaynağı adından da belli olacağı üzere yasa dışıdır.

Hep, 5549 sayılı kanundan bahsettik. Peki nedir bu kanun? 18 Ekim 2006 tarihli 26323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bir kanundur. Kanunun 1. maddesinde suç gelirleri ve terörün finansmanı kanunu hakkında Bilgi verilirken, ülkemizde suç gelirleri ve terörün finansmanı ile mücadelede hangi kurum ya da kuruluşun yetkili olduğu bilgisi verilir. Kanuna göre, ülkemizde bu görev Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) verilmiştir. MASAK, bu yetkisini, finansal piyasadaki bütün kuruluşları, özellikle bankaları Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gümrük Müfettişleri,  Gelirler Kontrolörleri, Bankalar Yeminli Murakıpları, Hazine Kontrolörleri,  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanları eliyle kullanır.

Kaynakça: www.alomaliye.com-T.C Resmi Gazete,18.10.2006

Bankacılar Dergisi,(2005) Sayı:54 Sayfa:74-103

 

Yazıyı Değerlendirin!

Ne aradılar:

  • suç geliri nedir
  • suç geliri tanımı
  • suç geliri nasıl tanımlanır
  • suç geliri
  • suç gelirinin tanımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir