Tahviller

Sermaye piyasalarında dolaşımda kullanılan borçlanma araçlarının en önemlilerinden birisi tahvildir.Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesinde : anonim ortaklıkların ödünç para bulmak için,itibari değerleri eşit, ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senedi olarak tanımlanmaktadır.

         TAHVİL :Devlet, kamu kurumları ve anonim şirketlerin ödünç para bulmak için itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetleridir.

Tahvil  basit olarak borçlanmayı ifade eder.Bir tahvile yatırım yapıldığında,aslında ödünç para verilmiş olur.Karşılığında ise;

1.Anapara ve

2.Belirli bir oranda (Kupon Oran-Faiz Oranı)getiri elde edilir.Tahvil hamilinin bir şirkete kullandırdığı sermaye yabancı sermayedir ve tahvill hamili, tahvili çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır.

Borç verilen paranın geri dönüşü tahvil çıkaran kuruluş tarafından garanti edilir ve bu kuruluş ödünç verilen parayı telafi etmek için yatırımcıya belirli bir oranda faiz ödemesi yapar.Tahvil aracılığı ile borç toplayan taraf şirketler olabilceği gibi, Türkiye’de çok yaygın olarak görüldüğü üzere “Devlet”de olabilmektedir.Türkiye’de  iç borçlanma amacıyla , halka arzlar ve ihaleler aracılığı ile halktan borç toplamak için kuallnılan menkul kıymetler , Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu‘dur.

Türkiye’deki uygulamaya göre anonim ortaklıklar,ortak sayısını ve sermayesini artırmadan piyasaya başvurarak borçlanırlar ve karşılığında piyasada dolaşım yeteniği olan tahvil ihraç ederler.Bu bakış açısıyla bakıldığında tahvil, bir türfinansman aracı olarak da tanımlanabilir.

Yazar : Süleyman Biçer               https://twitter.com/suleymanbcr

Yazıyı Değerlendirin!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir