Tarım ve Gıda Üzerine Yazılar – 1 : Genel Durum ve Gelecek Beklentileri

Tarım, insanların beslenme ihtiyacını karşılamaları için gerekli gıdaların üretilmesinde ilk aşamadır. İnsanoğlu geçmişten günümüze her çağda tarımla uğraşmış ve temel ihtiyaçlarını karşılamak adına çeşitli ürünler ekip biçmiştir.

Son yıllarda dünyanın fiziki koşullarında meydana gelen küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi nedenler, doğal kaynakların kirlenmesi ve azalması, enerji fiyatlarındaki artış gibi nedenlerle tarımsal üretim dünyada ve ülkemizde çeşitli sorunlarla baş etmeye çalışmaktadır. Çeşitli ekonomik ve toplumsal krizlerin, savaşların da eklenmesi ile gıda güvenliği, açlık, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi gibi temel olgular ele alınmaya başlanmıştır.

Dünya nüfusunun 2050 yılında 12 milyara ulaşması beklenmektedir ve artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için tarımsal üretimin %60 artması gerekmektedir. Ayrıca biyoyakıt talebinin artması ve tarımsal ürünlerin bir kısmının artık yakıt üretiminde kullanılabileceği gerçeği de göz önüne alındığında, bu oran daha da artacaktır. Artışın sağlanabilmesi için tahıl üretimin 1 milyar ton, et üretiminin ise 200 milyon ton artması gerekmektedir. Ancak, mevcut üretim ve tüketim anlayışında bu rakamlara ulaşmak maalesef ki zor.

Dünyamızda yaklaşık 1 milyar insan açlıkla savaşıyor ve bu insanların büyük çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor, 2050’ e gelindiğinde bu sayıya milyonlar eklenecek ve birçok sağlıksal, sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve politik sorunu beraberinde getirecek.

FAO’ya göre yılda neredeyse 1,3 milyar ton gıda çöpe atılmaktadır ve bu yiyeceklerin %40’ı yenilebilecek durumdadır. Gelişmiş ülkelerde bu kayba perakendeci ve tüketici neden olurken gelişmekte olan ülkelerde kayıp hasatta gerçekleşmektedir, yani üretici kaynaklıdır. İsraf edilen bu gıda miktarını %25 azaltmak, dünyadaki 870 milyon aç insanı doyurabilir ve açlık sorununu çözebilir.

Gıda fiyatlarının ve açlık olgusunun gittikçe arttığı aşikardır. Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak ve ihtiyaçları olan besinlere güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak adına günümüz üretim biçimlerinin duyarlılığı arttırılmalı, hükümetler politikalarını bu çerçevede oluşturmalı ve tüketiciler olarak bizler bilinçli hareket etmeliyiz.

Yazıyı Değerlendirin!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir