Tasarruf ve Harcama’nın İnsan Davranışına Etkisi

0
1903

ASARRUF VE HARCAMA’NIN İNSAN DAVRANIŞINA ETKİSİ
Tasarrufun başlangıç noktası iktisat ve kanaatin kesiştiği arz ve talep doğrusunda yastık altında ya da kenarda bekleyen para ve paraya mukabil emtiadır. İktisatlılık,satın alınacak nesneye karşı ihtiyatlılık ve tasarruftur.
İsraf davranışı gösteren insanlar üretmez yani harcama istidadı kuvvetlidir. İsraf davranışı gösteren insanların israf eden ve çok harcayandır. Tasarruf eden insanlar, dengeli ve dikkatli harcamanın adresidir.İsraf ehli ise, yaptıgı harcam nisbetinde arz ve talep dengesinde fiyatın artması ne neden olmaktadırlar.
• İnsan psikolojisinde oluşan harcama istidadının ruha,akla,kalbe ve mideye bakan bir yönü vardır.Ruh ihiyaçların tatmin edilmesini ister, akıl ise ruh ve nefsin etkisiyle midenin talebini arz eder. İnsanın psikolojik boyutu nazara alındığında harcama istidadı yönündeki davranışlarını analiz etmek modern iktisadın arz ve talep dengesine etkisini ortaya çıkaracaktır. Tüketimin harcama noktası=İhtiyacın şiddeti noktasındadır. İnsan psikolojisi kanaat ederse o zaman lezzetli şeylerin tadına varır ve ihtiyaçların doyumsuzluğu ortadan kalkar.
• Tüketimin harcama egrisi=İhtiyacın mivana denge noktasıdır….Yani insan sahip oldugu nakdi ihtiyacın şiddeti oranında mivana dengesinde satın almak isteyeceginden tüketimin harcama noktası ihtiyacın mivana denge noktasına eşit olmasıdır.

Tasarruf Etmek,Dengeli Harcamak İnsana ve Topluma Ne Kazandırır?
• 1.İktisatlı davranan insan, ailesinin ve kendi geçimi konusunda zahmet ve meşakket çekmez,
• 2.İktisatlılık nakdi gelir kaynaklarının etkin, verimli ve dengeli kullanılmasıdır,
• 3.Gelir seviyesin de temel ihtiyaçlarınızı karşılayıp denge nokta da harcama yapan insan iktisat ederse, psikolojik olarak kendini rahat hisseder ve psikolojik doyumu sağlar.
• 4.İktisatlı davranmayan borçlanır,Kaynakları rantabl kullanmayan borçlanır ve borç batagına batar.
• 5.İktisatta kanaat var,iktisat eden kanat bulur,kanaat bulan hiçbir halka muhtaç olmaz.
• 6.İktisat etmeyen israf eder,israf eden zillete ve manen dilenciliğe ve sefalete düşmeğe namzeddir.
• 7. Toplumun sosyo-ekonomik dengesini bozan rüşvet,namussuzluk ve haysiyetsizlik ve de faizcilik de eklenince İsrafa konu olan paranın maliyeti çok pahalıdır, Bu da tüketicinin satın alma gücü paritesini olumsuz etkilemektedir.
• 8.Toplumun sosyo ekonomik boyutunda insan güce perestiş etmediği sürece kazandığı kendine kafi geldiğini iktisatlılık olarak hayatına ikame ettirebilir.
• Psikolojik hararet,insan da harcamayı arttıran bir yönde yol izlediğinde insanın cafein bağımlılıgı noktasında harcama egilimi göstermesine sebebiyet verecektir, Bunun sonucu borçlu birey profilinin ortaya çıkmasına vesile olacaktır.

Selam ve Muhabbetle,

Bülent Hin

Yazıyı Değerlendirin!

Ne aradılar:

  • insanlar neden borçlanır
  • nazarın insan davranışında etkisi
Paylaş