Tasarruf İşte Bu Kadar Önemli

Kelime anlamıyla Tasarruf  ” Tüketimde kısıntılı davranma isteği veya durumu olarak ifade edebileceğimiz tasarruf, iktisadi olarak ise kişinin belirli bir dönemde elde ettiği gelirinden harcamalarının düşülmesiyle arda kalan miktar olarak tanımlanır.

Yukarıda iktisadi olarak yapmaya çalıştığımız tanımı John Maynard Keynes, kendi adını taşıdığı modelinde daha ayrıntılı, daha matematiksel ve yukarıdaki tanımdan daha doğru bir şekilde tanımlamıştır. Keynes’e göre elde edilen gelir ki, buna harcanabilir gelir denir, tüketim ve tasarruftan oluşur. Tasarruf ise tıpkı otonom ve gelire bağlıdır. Tasarruf ise modele göre otonom tüketimin negatif işaretlisi şeklinde ifade edilir. Başka bir deyişle kişi, sadece cari dönemdeki gelirinden değil, geçmişteki gelirinden de tüketim yapabilir. Kısaca bir önceki dönemdeki gelir ve/veya gelirler tasarrufun ta kendisidir.

Toplumdaki tüm bireylerin tasarruflarının kümülatif toplamı ülkenin yatırım yapabilmesi için gerekli sermaye birikimini de sağlar. Bu çıkarım klasik iktisatçıların, piyasaların temizlendiği ve tüm bireylerin piyasalar hakkında tam bilgiye sahip olduğu varsayımıyla geçerli. Keynesyenler ise piyasaların temiz olmadığı varsayımıyla tasarrufların her zaman yatırımlara eşit olmayacağını gösterdiler.

Tasarruflar ister kişisel olsun, hem ulusal olsun ülke ekonomisi üzerinde etkileri oldukça fazladır. Bir etkisi de yukarıda belirtildiği gibi yatırımlara kaynak sağlamaktır. Başka bir etkisi ise kişiler için ekonomik olarak kişinin geleceğini daha iyi görebilmesini sağlayabilmesidir. Aynı durum ülkeler için de geçerlidir. Belirli bir tüketim seviyesini gerçekleştirilip tasarruf etmeye başlayan bireyler ülkelerinin yatırım fırsatlarına destek olurlar. Ayrıca tasarruf kapasitesi ne kadar yüksek olursa ülke ekonomisinin gelişmesi de o derece yüksek olur.tasarruf

Son günlerde işte bu konuda tasarrufun önemi hakkında çok çarpıcı bir analiz yayınlandı. Analize göre, 12 AB ülkesiyle birlikte yapılan araştırmada, Türk halkı aylık 22 Euro tasarruf miktarıyla Avrupa’nın en az tasarruf eden ülkesi durumunda. Saygın bir finans şirketinin yaptığı araştırmaya göre Türk halkının %33’ü tasarrufu önemli bulmaktayken %83’ü maddi imkansızlık nedeniyle tasarruf yapmakta zorlanıyor.

Araştırmaya göre aylık en yüksek tasarrufu sağlayan ülke, AB’ nin de finansörü olan Almanya. Almanya’ da aylık tasarruf 178 Euro ile Türkiye’ deki tasarruf miktarını neredeyse sekize katlıyor. Yapılan tasarrufların ekonomik tatmin ediciliği ise yine Almanya’da Türkiye’ye göre yüksek. Oran Almanya için %17 iken, Türkiye için %8.

Kişileri tasarrufa yönelten güdülerin farklı olduğu da analizdeki başka bir sonuç. Birlik ülkelerinde tasarruflar, çeşitli yatırım araçlarına yönlendirilirken, Türkiye’de tasarruf güdüsü acil durumlarda paraya ya da genel anlamda tasarrufa duyulan ihtiyaç olarak göze çarpıyor.

Çeşitli yatırım araçlarından bahsetmişken, Türk insanı hala tahvil, hisse sendi, bono ve fon gibi araçlara yatırım yapmanın getirisini ortada yani yüzde elli olarak görüyor. Araştırmaya göre böyle düşünenlerin oranı hiç de azımsanmayacak derecede yüksek. Her 100 kişiden 72’si bu düşünceye sahip. Üstelik son yıllarda rayına oturmuş veya oturmaya çalışan bir ekonomimiz varken.

Araştırma, çarpıcı örneklerle devam ediyor. Anlattığı tek bir şey, vermek istediği tek bir mesaj var.  Tasarruf sadece acil durumları düşünerek yapılamayacak kadar önemli.

Yazıyı Değerlendirin!

Ne aradılar:

  • tasarruf
  • tasarruf nedir ekonomi
  • ekonomide tasarruf nedir
  • tasarruf nedir iktisat
  • iktisat tasarruf nedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir