Terörizm Gölgesinde Ekonomik Faaliyetler; Güneydoğu Anadolu

Güneydoğu Anadolu’ da Terörizm ’in yarattığı toplumsal bunalım birçok ekonomik sektörü olumsuz yönde etkilemektedir ve bunun yanı sıra ülkemizin ekonomik istikrarına da darbe vurmaktadır. Ülkemizde terör daha çok bölgesel olarak ele alınmaktadır. Bu bölgede insanlar kırsal da tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadırlar ve önemli bir ekonomik getiri elde etmektedirler ayrıca son dönemlerde Turizm de ön plana çıkmaya başlamıştır. Her ne kadar Turizm’den elde edilen gelir yüksek olmasa da birçok önemli turizm mekânları bu bölgededir. Artan terör olayları toplumda huzursuzluk ve gelecek kaygısı yarattıkça yatırımlar azalmakta, istihdam oranı düşmekte, ekonomik sirkülasyon azaldıkça kırsaldan kente olan göçler de artmaktadır. Mera hayvancılığı yapan köylüler hayvanlarını otlatmaya çıkaramamaktadır. İnsanlar ihtiyacı olan herhangi bir şeyi çıkıp marketlerden işyerlerinden almaya cesaret edememekteler.  Düşününüz ki her gün evinizin çatısından kurşunlar uçuşmakta yakınlarınızda bombalar patlamakta ve terörü iliklerinize kadar hissetmektesiniz, bu şartlar altında nasıl bir ekonomik faaliyetten bahsedebilirsiniz ki!

Son yıllarda Güneydoğu’da durum o hale gelmiştir ki, cebinde birkaç kuruşu olan herkes ‘iş’ yapmak için önce Kandil’i ziyaret etmektedir. Bu alanda belediyeler örgütün emme basma tulumbasıdır. Örneğin Cizre-Silopi minibüs hattında bir yer almak Kandil’deki bilmem hangi gerilla ağasını ve aynı zamanda örgütü parayla beslemekten geçmektedir. (Kayahan Uygur, 2015, Eylül 5, PKK’nın Yeraltı Ekonomisi, Akşam Gazetesi.) Bu alıntıda Terörün, hem ekonomiye ne derece darbe vurduğunu göstermek, hem de kendi ekonomik hakimiyetini kurmak ve insanlar üzerinde nüfuzunu artırmak için başvurduğu yollardan birini sizlere aktarmak istedim.

Bölgede yatırımların artması biz gençlerin ve ticari hayatta yerini almak isteyen genç müteşebbislerin çabalarıyla aynı zamanda devlet destekleriyle mümkün olacaktır. Unutmayınız ki hiçbir ekonomik sistem, şiddet ortamında gelişip büyüyemez.  Güneydoğu Anadolu bölgemizde huzur ve sükûnetin sağlanacağı günler yakındır ve inanıyorum ki bu durum bölgenin, GSYH içindeki payını kademe kademe artırırken birçok yenilik ve başarıyı da beraberinde getirecektir.

Terörizm Gölgesinde Ekonomik Faaliyetler; Güneydoğu Anadolu
4 3.5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir