Toplumsal Bir Sorun ”Çocuk İşçiler”

Dünyada yaklaşık 250 milyon çocuk işçi bulunmaktadır. Dünyada ve Türkiye’ de önemli bir toplumsal sorundur çocuk işçiler.  Sorun olarak adlandırmamızın nedeni; geleceğin kendisi olan küçücük ellerin yağa bulanması, çapa tutması…Eğitim hayatını sekteye uğratan, çocuğu psikolojik, sosyal ve fiziksel olarak tahrip eden faaliyetlere denir çocuk işçiliği. Bugün sokaklarda yüzbinlerce çocuk mendil ya da su satmaya çalışırken, elleri kir pas içerisinde tamirhanelerde ter dökerken, ufacık elleriyle tarlalarda ailenin ameliliğini yaparken aslında o çocuklar birilerinin onlara artık çalışmayacaksın demesini bekliyor.  Bir çocuk neden sokaklarda ya da boylarından büyük işlerde çalışır? Ya da çalıştırılır? Bu bir zorundalık mı? Evet..Binbir umutla köylerinden büyük şehirlere göç eden aileler ne yazık ki umduklarını bulamıyorlar. Şehir büyük, şehir acımasız. Hayat şehirde daha pahalı. Evet herşey bol herşey elinin altında ama onları elde etmek de bir o kadar zor yoksul aileler için. Ailede tek çalışan kişi baba ise el mahkum diğer aile bireyleri de başlar işin bir ucundan tutmaya. Anne gider temizliğe ya da girer bir fabrikaya….Ay sonu elde avuçta birşey kalmamışsa 5 çocuklu bir ailede çocuklar da başlar çalışmaya, artık ne iş olursa… İşverenin de işine gelir sigortasız, düşük ücrete bile razı olan çocuk işçi çalıştırmak. Çünkü çocuk saftır, hakkını arayamaz işverenin düşüncesine göre; tehlike arz etmez bir çocuk işçi çalıştırmak kendisi ve işletmesi için. Tehlike dediğimiz şey “kayıtdışı işçi çalıştırmak”. En kolay bulunan işgücüdür “çocuk ” kayıtdışı faaliyet sürdüren işletmeler için. Bu durum da; günden güne arttırmaktadır çocuk işçilerin sayısını.
Yoksulluk nelere sebep olur aslında sadece açlığa değil, bir çocuğun hayatına mal olur çoğu zaman. Ya okulu bırakır çalışmak için, ya da sokaklarda heba olur, en kötüsü de ; iş kazalarına bile kurban gidebilir.
Evet ; çocuklarını “meslek öğrensin, aman canım okuyup da ne olacak” diye olur olmaz işlerde çalıştıran ebeveynler, bu vicdan azabıyla nasıl devam ederler yaşamlarına bilinmez  ama bu soruna bir dur denmesi gerekmektedir.
Dünyada çocuk işçiliğinin en kötü biçimi olarak kabul edilen 15 alan vardır. Ancak Türkiye’de üç en kötü alanın olduğu kabul ediliyor; bunlar mevsimlik tarım, küçük ve orta boy sanayi işletmeleri ve sokakta çalışan çocuklar… Türkiye’de 960 bin civarında olduğunu kabul ettiğimiz çocuk işçilerin 630 bini bu ağır işlerde çalışıyor. (1)
Kayıtdışı ekonominin ortaya çıkarttığı bir sorun olan “çocuk işgücü”nün ortadan kalkması için, işverenlerin ve ebeveynlerin bu konuda duyarlı olması sağlanmalı, toplumsal bilinç oluşturulmalıdır.İlgili kamu kurum ve kuruluşları, ilgili sivil toplum örgütleri konu ile alakalı farkındalık yaratacak ve bilinçlendirici projeler geliştirmelidir.
Bunun yanısıra; işyerlerine yapılan denetimler sıklaşmalı, cezalar daha caydırıcı olmalıdır. Aynı zamanda eğitim sisteminde düzenlemelere gidilmeli, özellikle işverenlerin, öğrencilerin staj dosyalarını bir tehdit unsuru olarak kullanmaları önlenmeli, devamsızlıklar daha dikkatle takip edilmeli, her konuda ebeveynlerle irtibat halinde olunması sağlanmalıdır.
Unutulmamalıdır ki; Çocuklar  sadece bir ülkenin değil, tüm dünyanın geleceğidir ve dünyanın  geleceği ile oynanmamalıdır…!
Kaynakça:
(1) http://bianet.org/biamag/bianet/130880-turkiyede-960-bin-cocuk-isci-var

Yazar:  Gülşah Erbey

Yazıyı Değerlendirin!

Ne aradılar:

  • çocuk işçileri sorunu
  • çocuk işçiler
  • toplumsal bir sorun
  • toplumsal sorunlar çocukların mendil satması
  • çocuk işçi çalıştırma sıralamasında türkiye

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir