Türkiye ve Dünyada Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Sanayi devriminden sonra işgücünde meydana gelen artış ve buna bağlı olarak çalışma ilişkilerinin karmaşık bir yapıda olması , Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri hususunda devletlerin atılımda bulunmasını sağlamıştır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri kavramı İlk olarak İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Sanayi devrimi işçi sınıfı meydana getirmiş, toplumun en kalabalık kesimini oluşturmalarını sağlamıştır. İşverenlerin aşırı kar güdüsü ve kazanma hırsı çalışanların daha fazla sömürülmesine neden olmuştur. Çalışma ekonomisi ve Endüstri ilişkilerinin, Türkiye’de kuruluşu 1859’a kadar uzanan Siyasal Bilgiler Fakültesi ile olmuştur. Çalışma İktisadı ve Sanayi İlişkileri bölümünün geçmişi, ilk önce İstanbul üniversitesi’nde “İçtimai Siyaset”, sonrasında Mülkiye’de “Sosyal Siyaset Kürsüsü”ne dayanır.

Çalışma Ekonomisi ; İş gücü piyasalarının nasıl işlediği üzerine bize çıkarımlar sunar. Gerek özel işci gruplarının iş gücü piyasasındaki deneyimleri ile gerekse işcilerle firmalar arasındaki istihdam ilişkisinin çeşitli yönleriyle ilişkilidir. Modern Çalışma Ekonomisinin incelediği konuların başlıcalarını şu şekilde sayabiliriz; 1.Geçtiğimiz Yüzyıl boyunca birçok sanayileşmiş ülkede kadınların işgücüne katılma oranları neden istikrarlı şekilde yükseldi?
2.Göçmenliğin yerli işcilerin ücretleri ve istihdam olanakları üzerinde etkisi nedir?
3.Asgari Ücret , daha az beceriye sahip işçilerin işsizlik oranını arttırır mı?
4.İş Sağlığı ve güvenliği düzenlemelerinin istihdam ve kazançlar üzerindeki etkisi nedir?
5.Pozitif Ayrımcılık programları, kadın azınlıkları kazançları ile firmaların kadın ve azınlıklardan kaç kişiyi istihdam edeceği v.b. Konularda nasıl etkide bulunur?
6.Sendikların hem kendi üyelerin hem de ekonominin geri kalanı üzerindeki ekonomik etkileri nelerdir?
7.Cömert İşsizlik sigortası uygulamaları işsizlik sürecinin uzamasına neden olur mu?
Yukarıda yazılı maddeler incelendiğinde Modern Çalışma Ekonomisi, modern toplulukların karşılaştıkları sosyal ve ekonomik problemlere işaret eder ve problemlere önlem alınmasına yardımcı olur.

Türkiyedeki ekonomik politikalar , Çalışma Ekonomisinin global manadaki hedefleri doğrultusunda şekillenmektedir. Gerek göçmen politikaları gerekse sendikal faaliyetler AB normları doğrultusunda yapılmaktadır. 1993 yılında yayınlanan Kopenhag kriterleri ile tam üyelik için ekonomik ve siyasi kriterler belirlenmiştir. Kopenhag Ekonomik Kriterleri iki temel ekonomik hususu kapsamaktadır. Bunlar Ülkenin işleyen bir piyasa ekonomisi olması ve Ülkenin AB piyasaları ile rekabet edebilme gücüne sahip olmasıdır. Çalışma Ekonomisinin kapsamına Çalışma Sosyolojisinden İş Sağlığı güvenliğine kadar birçok konu girmektedir. Ülkemizde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkilerinde ders olarak da gösterilen İş Sağlığı Güvenliği yaptırımları konusunda eksiklikler vardır. Yazımı kaleme almış olduğum 13/05/2015 tarihi de Ülkemiz için kara gün olan Soma Faciasının birinci yılına denk geldi. Ülkemizde işci-işveren ve devlet üçlüsünde çoğu zaman hakkı yenen ve mağdur olan işci olmuştur. Ülkemiz refah seviyesi için işci haklarının iyileştirilmesi ve gerek işveren gerekse devlet karşısında daha iyi bir konuma getirilmesi Çalışma Ekonomisinin amaçları arasındadır. Çalışma Ekonomisinin temelinde iş gücü olmakla iş gücünün temel aktörü işcidir. Ve İşci sınıfı da gelişmiş ülkelerde işveren ve devlet karşısındaki konumu
ülkemizdekinden iyi bir durumdadır.

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ; işçi-işveren ilişkileri, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi, servet ve gelir politikası, uluslararası planda sosyal politika olmak üzere birçok dalda ülkelere büyük faydalar sağlamakta Yerel Yönetimlerde Çalışma Ekonomistleri önemli noktalarda rol almaktadır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri bölümü Ülkemizde birçok Üniversitede okutulmaktadır. Toplumların sosyal sorunlarını saptamak ve bu sorunlara yönelik çözüm yolları üretmek toplumsal refahın sağlanmasında önemli bir aşamadır. Dünyada ve özellikle gelişmiş ülkelerin üniversitelerinde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında, lisans, yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur Ülkemizde Dünya konjektörüne göre gelişmiş ülkelere göre geride kalmıştır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı çalışmalar Çalışma Ekonomisinin ülkemizdeki geleceği açısından önemlidir. Atatürk’ün yıllar öncesinden söylediği ”muasır medeniyet seviyesi”ne ulaşma hedefi toplumun bütün fertlerinin şiarı olursa kimilerine göre nitelendirildiğimiz 3.dünya ülkesi olma yaftasından kurtulmamıza olanak sağlar. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim…

 

Kaynak;

Çalışma Ekonomisi George J. Borjas
http://en.wikipedia.org/wiki/George_J._Borjas
http://tr.wikipedia.org/wiki
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/16/1122/13215.pdf

Yazıyı Değerlendirin!

Ne aradılar:

  • çalışma ekonomisi george j borjas
  • dünyada endüstri ilişkiler sistemi
  • dünyadaki çalışma ilişkileri
  • dünyadaki sanayi ilişkileri
  • türkiye\de ve dünyada endüstri ilişkileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir