Ürün Farklılaştırması

Monopolcü rekabet piyasasının en önemli özelliği ‘ürün farklılaştırması’dır. Monopolcü rekabet piyasasının ne olduğunu açıklamak gerekirse; çok sayıda alıcı ve satıcı olmasına rağmen pazar, coğrafi koşullar gibi sebeplerden dolayı tam rekabetin olmadığı piyasa türüdür. Piyasaya giriş ve çıkış oldukça serbesttir. Monopolcü rekabet teorisinden ilk kez ABD’li iktisatçı E.H. Chamberlin’in “Tekelci Rekabet Teorisi” ve İngiliz iktisatçı J.Robinson’un “Eksik Rekabet İktisadı” adlı kitapların¬da bahsedilmiştir. Tam rekabet piyasası ile arasındaki en önemli fark monopolcü rekabet firmalarının sattığı mallar, tam rekabet piyasasındaki gibi homojen değildir. Monopolcü rekabette heterojen mallar vardır.
Monopolcü rekabet denildiğinde akla ilk gelenin ‘ürün farklılaştırması’nın olması bu konunun tüketici açısından değerlendirilmesini gerekli kılmakta. Reklam ve benzeri yöntemlerle tüketicilere farklı gibi sunulan birbirlerinin yerine kolaylıkla ikame edilebilen heterojen ürünler olarak ifade edebiliriz ürün farklılaştırmasını. Burada önemli olan tanıtım ve reklam ile aynı olan ürünü tüketiciye farklıymış gibi sunmaktır. Örneğin meyveli yoğurt, yoğurttan farklı bir ürün olarak tanıtımı yapılan bir ürün ya da birçok kahve markasının yaptığı çeşitlendirmeler; aynı kahve olmasına rağmen şeker ve süt tozu karışımının eklenmesiyle birbirinden farklıymış gibi sunulması. Peki bunlar tüketici açısından bir kandırmaca mı yoksa kolaylık ve bol seçenek imkanı mı?
Tüketici olarak bir ürünü alırken nelere dikkat ediyoruz? Kalitesine , sağlıklı olup olmadığına ve fiyatına.. Aynı kalite ve aynı koşullara sahip olan ürünlerin farklı seçenekler sunması tüketiciyi o ürüne iten sebeplerden. Tüketici kendi zevkine göre sunulan aynı içeriğe sahip ama farklılıklar uygulayan ürünleri alma konusunda istekli. Piyasa kendi imkanları ile çeşitlendirebileceği ürünleri tüketiciye sunuyor bu da tüketici açısından bir kolaylık. Bazı ürünleri tüketicinin yapamayacağını ve kesinlikle de çeşitlendiremeyeceği düşünüldüğünde ürün farklılaştırması tüketici için kolaylık olarak görünüyor. Farklılaştırılan ürünlerin bambaşka bir ürünmüş gibi fiyatlandırılmadığı sürüce tüketici ürün farklılaştırmasını olumlu karşılamaya devam edecektir. Aynı zamanda ürün farklılaştırması teknolojinin gelişimine ve pazarın büyümesine katkı sağlamaktadır.
Monopolcü rekabet piyasasının olumsuzluklarından bahsedecek olursak firmaların monopolcü rekabet piyasasında karını arttırmak ve en yüksek seviyeye ulaştırmak için ürün farklılaştırması yoluna giderken bazı israflara yol açmasından başlayabiliriz. Ürünü tüketiciye farklıymış gibi sunmak için katlandığı tanıtım ve reklam masrafları azımsanmayacak miktardadır. Piyasaya giriş ve çıkışın serbest olması uzun dönemde aşırı karın oluşmasını engellemektedir. Uzun dönemde firmanın dengeye gelmesi tam rekabetin altında kalmasına neden olduğundan firmalar eksik kapasite ile çalışırlar. Bu da kaynak dağılımını bozucu etki yapar.

Yazıyı Değerlendirin!

Ne aradılar:

  • urun farklilastirmasi
  • ürün farklılaştırma
  • ürün farklılaştırması çeşitleri
  • ürün farklılaştırması nedir
  • ürün farklılaştırması örnek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir