Yeni İşçi Yasası Kanunu Sendikal Hakları işe iade davası

0
2075

Yeni işçi yasası

Anayasa mahkemesi bir çok işçinin mağdur olduğu  6857 sayılı Sendikalar Yasasının bazı maddelerinde verdiği iptal kararı tüm çalışanların yüzünü güldürdü.  Yeni işçi yasası kapsamında Bundan sonra ‘sendikal faaliyet nedeniyle’ işten atılan tüm işçiler, işe iade davası ya da sendikal tazminat davası açabilecekler. Böylece bir iş yerinde 3 günlük çalışan bile sendikal nedenlerle  işten atıldığında 16 maaş tazminat alabilecek.

İşçi kanunu kapsamında 6356 sayılı yeni işçi yasası gereği 30 ve daha az işçi çalıştıran iş yerlerinde çalışan işçilerin ya da herhangi bir şirkette  6 aydan az çalışanlar ve belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalayanların sendikal faaliyet nedeniyle görevlerine son verilmesi durumunda ‘sendikal tazminat‘ alamadığı gibi, işe iade davası da açmaları mümkün değildi. Bu yeni işçi kanunu çerçevesinde bir çok bu nedenlerle mağdur olan işçi için doğan hak yine işverenleri yoracak gibi duruyor.

Özellikle 1980 sonrası yaşanan bu mağduriyet 82 anayasasının önemli eksikliklerinden birini oluşturuyordu. Daha önce de yeni torba yasa kapsamlarında önemli değişiklikler getirilmişti.

Ancak her ne kadar bu tür eksiklikler giderilse de  sadece yeni işçi yasası her şeyi çözmemekte. Özellikle işçiler için iş sağlığı ve güvenliği konularında önemli eksiklikler ve çalışma şartlarında ciddi problemler bulunmakta. Ayrıca işçilerin kıdem tazminatı ve diğer asgari koşulların giderilmesi çalışma hayatına ciddi katkılar yapacaktır.

Son olarak bu yeni işçi yasası ile sendikal nedenlerle işten  atılanlar atılma sebebine bakılmaksızın çalışma süresine bağlı olmaksızın bu zararını tanzim edebilecektir. Bu kapsamda alacağı 6 ya da 12 aylık toplu ücretin brüt ücret üzerinden gerçekleşeceğini belirtmekte fayda var.

Çünkü işçilerin ve diğer tüm çalışanların çalışma şartları iyileştirildikçe ve hakları verildikçe çalışma performansının arttığı yönünde bir çok araştırma bulunmaktadır. Daha fazla üretmek, daha fazla refah sağlamak adına bu tür iyileştirmelerin gerekliliğini unutmayalım.

 

Eğer sizin de böyle bir durumunuz var ise yorum bölümünden yaşamış olduğunuz  mağduriyetinizi belirtebilir ya da bu şartlarhakkında  aklınıza takılan soruları hukuk danışmanımıza yorum bölümünden sorabilirsiniz. Avukatımıza bu kapsamda teşekkür ederiz.

Herkese iyi çalışmalar dileriz.

Yazıyı Değerlendirin!

Ne aradılar:

  • sendikalı işçinin hakları
  • yeni işçi yasası
  • sendikalı işçinin hakları yeni iş kanunu
  • sendikal tazminat işe iade
  • yeni çıkan işçi kanunları
Paylaş