Yeni SPK Yasası

0
2309

Yeni SPK yasası geçtiğimiz günlerde meclisten geçerek cumhurbaşkanı’nın onayına sunuldu. Yeni Spk kanunu bir çok değişikliği içeriyor. Bu yeni spk yasası değişikliklerinden bazılarını kendimiz anladığımız kadar aşağıda derledik:

Yeni spk yasası sonrası sermaye piyasası kurulu SPK başkanı ve kurul üyeleri değişecek.  Kanuna göre, sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi için izahname hazırlanacak. SPK; izahnamede bulunması gereken asgari bilgilere, garantöre ve garantinin niteliğine, izahnameyi oluşturan belgelere, izahnamenin
şekline, kamuya duyurulmasına, yayımlanmasına, ilan ve reklamlara, izahnamede önceden yayımlanmış bilgilere atıfta
bulunulmasına ilişkin usul ve esasları belirleyecek. Aynı zamanda satış şartlarına, onaylanan izahnamede değişiklik yapılmasına ve izahname hazırlama ve yayımlanmasından kısmen veya tamamen muafiyete ilişkin usul ve esasları da belirleyecek.

Aslına bakarsanız yeni spk yasası bunlardan ibaret değil tabiki. Başbakan yardımıcısı Ali Babacan kendi insifiyatini kullanarak radikal kararlar da aldı sermaye piyasası kanunun değişmesi konusunda.  Değişen bir çok kanunla birlikte yeni spk yasası tek başına sermaye piyasasını ve finans sektörünü nasıl etkiler bilinmez ancak bddk ve spk nın birlikte çalışması sonucu hem bankacılık hemde sermaye piyasası daha ilerlere adım atacağı konusunda bizlere güven vermeye çalışıyor. Zaten avrupa’daki bankacılık risk analizi testlerinde avrupa bankaları bir bir dökülürken bizim bankacılık sektörü karına kar katmayı başardı!

Yazıyı Değerlendirin!

Ne aradılar:

  • yeni spk kanunu
  • banka kredi verirken insifiyatine kullanir
Paylaş