Yenilik Hiçbir Şeydir İnovasyon Herşey…

Aslında başlığı okuduğunuz zaman “Ne farkı var ki bu ikisinin?” diyebilirsiniz. Haklısınız. Çünkü ilk bakışta bir fark yok ama bakmak ve görmek ne kadar farklıysa, bu iki kavram da birbirinden farklıdır.

Arapça teceddüt (yenileme) kelimesinden gelir ve eskiyen ve faydası azalan bir şeyin yeni ve daha faydalı hale getirilmesi işi olarak tanımlanır. İnovasyon ise en basit tanımıyla farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

Görüldüğü gibi yenilik ve İnovasyon aynı kökende ilerlemekte fakat inovasyon yenilik kavramına uygulama bu oyutunu da eklemektedir. Bu yüzden İnovasyon, yenilik kavramından daha kapsamlıdır.

İnovasyonun Amacı

            İnovasyon, yeni fikirleri geliştirir ve onları uygulamak için bize fırsatlar sunar.  Bu fikirler, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilebilir. Ya da zaten var olan pek çok ürün ve hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, daha çok insanın işine yarayacak hale getirmeyi amaçlayabilir. Bu fikirlerin hayata geçirilmesi ve ortaya ürün, hizmet veya iş yapış yöntemlerinin çıkarılmasıyla ve ardından bu ürün ve hizmetlerin satılmaya veya iş yapış yöntemlerinin uygulanmaya başlanmasıyla inovasyon yapılmış olur.

Örnekler

            Çevremizde İnovasyonun birçok örneğini rahatça görebiliriz. En basit örnek olarak belki şu örnek verilebilir: Herkes bir dönem tabladan simit alıp kaşar ve demli çayla birlikte kahvaltı keyfi yapmıştır. Artık bu kahvaltı keyfi sadece tabladan alınan simit kaşar ve demli çaya bağlı değil. Sadece mekâna da bağlı değil. Artık simit evleri sayesinde ürün çeşitliliği de arttı kahvaltının keyfi de. Tabla üzerinden simit satanlar azaldı. Bu, istesek de istemesek de bir inovasyondur. Bir firma, yıkandığında buruşmayan, dolayısıyla da ütü gerektirmeyen kumaş geliştirip, üretir ve satarsa inovasyon yapmış olur. Başka bir firmanın daha iri, bol ürün veren, hastalıklara dayanıklı domates üretmek için domates tohumlarını geliştirmesi de inovasyondur.

Diğer bir firmanın, insan sağlığı için yararlı bir yağ olan Omega 3 içeren yumurtalar üretmesi ve bunları çocukların ilgisini çekecek ve onları yumurta yemeğe özendirecek şekilde güzel paketler içinde satması da bir inovasyondur.

Bütün bu örnekler gösteriyor ki, inovasyon, yeni fikirlerin ticari bir yarara dönüştürülmesi sürecidir. Yani yaratıcılığın, ticari ustalıkla birleştirilmesidir. İnovasyon geleceği yaratmakla ve sürdürülebilir kârlı büyüme sağlamakla ilgilidir.

Yararlı mı Zararlı mı?

            Aslına bakarsanız, peşin bir hüküm verilemez. Çünkü inovatif (yenilikçi) fikirlerin uygulandığı ortamın durumu bize bu konuda büyük bir yardımcı olacaktır. Şöyle ki, rekabet gücünü elinde bulunduranın kazandığı bir ekonomik düzende inovasyon bizim rekabet gücümüzü arttıracaktır. Salt bu ifadeye bakılırsa üreticiler açısından faydalı olduğu düşünülebilir. Aslında dolaylı olarak da tüketiciler için de faydalıdır. Rekabet, fiyatları aşağı yönlü baskı altında tutar. Çünkü hiçbir firma normal şartlarda müşteri ya da Pazar kaybına uğramak istemez.

Bütün bunların yanında inovasyon zararlı da olabilir. Konuyu anlatırken verdiğimiz ilk örnek olan simit örneğine dönersek, İnovasyonun zararı da anlaşılır. Şöyle ki, tabladan simit almayı seven biri için inovasyon ilk zamanlar zararlı bir hadise gibi görünür. Daha sonrasında ortaya çıkan ürünün ya da verilen hizmetin kalitesi arttıkça bu zarar da minimuma iner.

Başarılı Bir İnovasyon Sistemi?

            Teknolojik bir yeniliği ekonomik alanda uygulamak kadar bu uygulamayı başarılı bir inovasyon sistemi için sürdürebilmek de önemlidir. Bu ise üreticilerin, firma sahiplerinin vs. bütçelerinden belli bir kısmını AR-GE harcamalarına ayırması ile mümkün. Ancak sadece bu yeterli değildir. AR-GE harcamalarının ve dolayısıyla İnovasyonun bir devlet politikası haline gelmesi gerekir. Ayrıca kişilerin ve tüm ekonomik sistemin inovasyonu kafaca özümsemesi elzemdir. Başarılı bir inovasyon sistemi ancak böyle yürür.

Kaynakça

1)      http://www.teknolojide.com/inovasyon-nedir_4929.aspx Erişim Tarihi: 16.06.2013

2)      http://www.musiad.org.tr/img/yayinlarraporlar/cerceve_dergisi_52_08.pdf Erişim Tarihi: 16.06.2013

Yazıyı Değerlendirin!

Ne aradılar:

  • İNOVASYON YARARLIMI ZARARLIMI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir